Σάββατο 20-04-24
ΆρθραΔημόσια Διαβούλευση 2015«Κανονισμό Παραχώρησης και Λειτουργίας Κοινοχρήστων χώρων Δήμου Θερμαϊκού» (από 09/06/2015 έως 23/06/2015)

«Κανονισμό Παραχώρησης και Λειτουργίας Κοινοχρήστων χώρων Δήμου Θερμαϊκού» (από 09/06/2015 έως 23/06/2015)

ΝΕΑ - ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ