Κυριακή 23-06-24
ΆρθραΚΕΠΛειτουργία των ΚΕΠ

Λειτουργία των ΚΕΠ

Από τις 10/06/2020 η λειτουργία των ΚΕΠ διαμορφώνεται ως εξής:
α) τα ΚΕΠ λειτουργούν από 7:30 έως 15:00
β) οι πολίτες θα εξυπηρετούνται κατά σειρά προτεραιότητας άνευ προσυνεννόησης (ραντεβού)
γ) τήρηση των αποστάσεων 1,5 μέτρων μεταξύ των υπαλλήλων και των πολιτών.

ΝΕΑ - ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ