Σάββατο 18-05-24
ΆρθραΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ 2018Μελέτες Εφαρμογής Ανάπλασης της παραλιακής ζώνης Οικισμού Αγίας Τριάδας Δήμου Θερμαϊκού, Π.Υ.:...

Μελέτες Εφαρμογής Ανάπλασης της παραλιακής ζώνης Οικισμού Αγίας Τριάδας Δήμου Θερμαϊκού, Π.Υ.: 15.269,62€ (χωρίς Φ.Π.Α.)

 1. Διακήρυξη Αγία Τριάδα 11862_06_18
 2. Φάκελος δημόσιας σύμβασης 69_2018 Αγία Τριάδα
 3. Συγγραφή υποχρεώσεων 69-2018
 4. Περιληπτική διακήρυξη Αγία Τριάδα 12186 _11_07_18
 5. ΤΕΥΔ 69 2018 Αγία Τριάδα
 6. Έντυπο οικονομικής προσφοράς 69-2018
 7. Απόφαση ένταξης ΕΣΠΑ ανάπλαση Αγίας Τριάδας
 8. B1_ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β_ΓΕΝΙΚΗ ΟΡΙΖΟΝΤΙΟΓΡΑΦΙΑ O-02_ESPA
 9. B2_ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β_ΓΕΝΙΚΗ ΟΡΙΖΟΝΤΙΟΓΡΑΦΙΑ O-03_ESPA
 10. B3_ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β_ΓΕΝΙΚΗ ΟΡΙΖΟΝΤΙΟΓΡΑΦΙΑ A-01_ESPA
 11. B4_ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β_ΟΡΙΖΟΝΤΙΟΓΡΑΦΙΑ A-02_ESPA
 12. B5_ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β_ΟΡΙΖΟΝΤΙΟΓΡΑΦΙΑ A-03_ESPA
 13. B6_ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β_ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΕΣ ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ L-01_ESPA
 14. B6_ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β_ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΕΣ ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ L-01_ESPA
 15. B8_ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β_ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΕΣ ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ L-03_ESPA
 16. B9_ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ B_ΚΑΘΑΙΡΕΣΕΙΣ ΟΡΙΖΟΝΤΙΟΓΡΑΦΙΑ KATH-01_ESPA
 17. B10_ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ B_ΚΑΘΑΙΡΕΣΕΙΣ ΟΡΙΖΟΝΤΙΟΓΡΑΦΙΑ KATH-02_ESPA
 18. B11_ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ B_ΚΑΘΑΙΡΕΣΕΙΣ ΟΡΙΖΟΝΤΙΟΓΡΑΦΙΑ KATH-03_ESPA
 19. B12_ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ B_ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ ΟΡΙΖΟΝΤΙΟΓΡΑΦΙΑ PR-01_ESPA
 20. B13_ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ B_ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ ΟΡΙΖΟΝΤΙΟΓΡΑΦΙΑ PR-02_ESPA
 21. B14_ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ B_ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ ΟΡΙΖΟΝΤΙΟΓΡΑΦΙΑ PR-03_ESPA
 22. B15_ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ B_ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΕΙΣ PR-04_ESPA
 23. B16_ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ B_ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΕΙΣ PR-05_ESPA
 24. B17_ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ B_ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΕΙΣ PR-06_ESPA
 25. B18_ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ B_ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΕΙΣ PR-07_ESPA
 26. B19_ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ B_ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΕΙΣ PR-08_ESPA
 27. B20_ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β_ΟΡΙΖΟΝΤΙΟΓΡΑΦΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ HL-01_ESPA
 28. B21_ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β_ΟΡΙΖΟΝΤΙΟΓΡΑΦΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ HL-02_ESPA
 29. B22_ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β_ΟΡΙΖΟΝΤΙΟΓΡΑΦΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ HL-03_ESPA
 30. B23_ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β_ΟΡΙΖΟΝΤΙΟΓΡΑΦΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ HL-04_ESPA
 31. B24_ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β_ΟΡΙΖΟΝΤΙΟΓΡΑΦΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ HL-05_ESPA

ΝΕΑ - ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ