Παρασκευή 24-03-23
ΆρθραΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ 2013Περίληψη διακήρυξης Ανοικτού διεθνή διαγωνισμού για την εργασία "Αποκομιδή απορριμμάτων και καθαρισμός...

Περίληψη διακήρυξης Ανοικτού διεθνή διαγωνισμού για την εργασία “Αποκομιδή απορριμμάτων και καθαρισμός κοινοχρήστων χώρων των Δημοτικών – Τοπικών κοινοτήτων του Δήμου Θερμαϊκού”

ΝΕΑ - ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ