Σάββατο 2-03-24
ΆρθραΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ 2013Περίληψη διακήρυξης Ανοικτού διεθνή διαγωνισμού για την εργασία "Αποκομιδή απορριμμάτων και καθαρισμός...

Περίληψη διακήρυξης Ανοικτού διεθνή διαγωνισμού για την εργασία “Αποκομιδή απορριμμάτων και καθαρισμός κοινοχρήστων χώρων των Δημοτικών – Τοπικών κοινοτήτων του Δήμου Θερμαϊκού”

ΝΕΑ - ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ