Παρασκευή 2-06-23
ΆρθραΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ 2013Περίληψη διακήρυξης Ανοικτού Διεθνή Διαγωνισμού για την εργασία Αποκομιδή απορριμμάτων και καθαρισμός...

Περίληψη διακήρυξης Ανοικτού Διεθνή Διαγωνισμού για την εργασία Αποκομιδή απορριμμάτων και καθαρισμός κοινοχρήστων χώρων των Δημοτικών – Τοπικών κοινοτήτων του Δήμου Θερμαϊκού

ΝΕΑ - ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ