Σάββατο 2-03-24
ΆρθραΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ 2013Περίληψη διακήρυξης για Προμήθεια καυσίμων για κίνηση μεταφορικών μέσων του Δήμου Θερμαϊκού

Περίληψη διακήρυξης για Προμήθεια καυσίμων για κίνηση μεταφορικών μέσων του Δήμου Θερμαϊκού

ΝΕΑ - ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ