Παρασκευή 2-06-23
ΆρθραΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ 2013Περίληψη διακήρυξης για Προμήθεια καυσίμων για κίνηση μεταφορικών μέσων του Δήμου Θερμαϊκού

Περίληψη διακήρυξης για Προμήθεια καυσίμων για κίνηση μεταφορικών μέσων του Δήμου Θερμαϊκού

ΝΕΑ - ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ