Σάββατο 30-09-23
ΆρθραΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ 2018Προμήθεια α) γραφικής ύλης και λοιπών υλικών γραφείου, β) φωτοτυπικού χαρτιού, γ)...

Προμήθεια α) γραφικής ύλης και λοιπών υλικών γραφείου, β) φωτοτυπικού χαρτιού, γ) βιβλίων, εντύπων, κ.λ.π. και δ) εκτυπώσεων, εκδόσεων και βιβλιοδετήσεων, για τρία (3) έτη για τις ανάγκες των υπηρεσιών του Δήμου Θερμαϊκού

ΝΕΑ - ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ