Παρασκευή 21-06-24
ΆρθραΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ 2022ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ για την πρόσληψη δέκα πέντε (15) Πτυχιούχων Φυσικής Αγωγής με σύμβαση...

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ για την πρόσληψη δέκα πέντε (15) Πτυχιούχων Φυσικής Αγωγής με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (ωρομίσθια), διάρκειας έως 8 μηνών, για τα Προγράμματα Άθλησης για Όλους περιόδου 2022 – 2023 από το ΔΗ.Π.Π.Α.Κ.Υ.Θ.

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ για την πρόσληψη δέκα πέντε (15) Πτυχιούχων Φυσικής Αγωγής με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (ωρομίσθια), διάρκειας έως 8 μηνών, για τα Προγράμματα Άθλησης για Όλους περιόδου 2022 – 2023 από το ΔΗ.Π.Π.Α.Κ.Υ.Θ.

1. Προκήρυξη πρόσληψης ΠΦΑ 2022-2023
2. ΑΙΤΗΣΗ για προκήρυξη ΠΦΑ
3. Υπεύθυνη Δήλωση ΠΦΑ

ΝΕΑ - ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ