Σάββατο 20-04-24
ΆρθραΝέα/ΑνακοινώσειςΠρόσκληση 21ου Δ.Σ. 16.11.2022 ειδική

Πρόσκληση 21ου Δ.Σ. 16.11.2022 ειδική

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ  ΘΕΡΜΑΙΚΟΥ                                              Περαία,  11.11.2022
Δ/ΝΣΗ :ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ                      Αριθ. Πρωτ. : –19.433 –
ΤΜΗΜΑ :ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ &
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΑΙΡΕΤΩΝ


Προς :

1. κ. Γεώργιο Τσαμασλή
Δήμαρχο Δήμου Θερμαϊκού

2. κ.κ. Αντιδημάρχους Δήμου Θερμαϊκού

  1. κ.κ. Δημοτικούς Συμβούλους Δήμου Θερμαϊκού
  1. κ.κ. Προέδρους Κοινοτήτων Δήμου Θερμαϊκού

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
21ης  ΕΙΔΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
ΔΗΜΟΥ ΘΕΡΜΑΙΚΟΥ

       Καλείται ο κ. …………………………………………………………………, σύμφωνα με τις  διατάξεις των άρθρων 65 και 67 του Ν. 3852/2010 όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν, και του άρθρου 163 του Ν. 3463/2006, να προσέλθει σε ειδική δημόσια συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Θερμαϊκού, την 16η του μηνός Νοεμβρίου 2022, ημέρα Τετάρτη και ώρα 16:00΄, στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Καταστήματος που βρίσκεται επί της οδού Λογοθέτου 1, στους Νέους Επιβάτες, για τη συζήτηση και λήψη απόφασης, με μοναδικό θέμα ημερήσιας διάταξης.

 

ΘΕΜΑ ΜΟΝΟ : Έγκριση Απολογισμού, Ισολογισμού και Αποτελεσμάτων Χρήσης οικονομικού έτους 2021, του Δήμου Θερμαϊκού.

    Εισηγήτρια : Αντιδήμαρχος Οικονομικών Υπηρεσιών – κ. Κωνσταντίνος Κούτουκας.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ του Δ.Σ

  

                                                                                ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΑΣΧΑΛΙΑΣ

ΝΕΑ - ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ