Σάββατο 20-04-24
ΆρθραΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 3ης ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΘΕΡΜΑΙΚΟΥ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 3ης ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΘΕΡΜΑΙΚΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                      

ΔΗΜΟΣ  ΘΕΡΜΑΙΚΟΥ                                                                 

Δ/ΝΣΗ :ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΤΜΗΜΑ :ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ &

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ

ΓΡΑΦΕΙΟ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΑΙΡΕΤΩΝ

Περαία,   20.01.2023

Αριθ. Πρωτ.: – 1.084-

Προς :

  1. κ. Γεώργιο Τσαμασλή

           Δήμαρχο Δήμου Θερμαϊκού

  1. κ.κ. Αντιδημάρχους Δήμου

           Θερμαϊκού

  1. κ.κ. Δημοτικούς Συμβούλους

          Δήμου Θερμαϊκού

  1. κ. Γενικό Γραμματέα Δήμου

           Θερμαϊκού

 

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

3ης ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΔΗΜΟΥ ΘΕΡΜΑΙΚΟΥ

 

Καλείται ο κ. …………………………………………………………………, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 63, 65 και 67 του Ν. 3852/2010, όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν, να συμμετέχει στην τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Θερμαϊκού, την 25η του μηνός Ιανουαρίου 2023, ημέρα Τετάρτη και ώρα 12:00΄,  στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου επί της οδού Λογοθέτου 1 στους Νέους Επιβάτες για τη συζήτηση και λήψη απόφασης, με θέματα Ημερήσιας Διάταξης :

 

  • Ανακοινώσεις Προέδρου
  • Ανακοινώσεις Δημάρχου
  • Ανακοινώσεις των επικεφαλής των Δημοτικών Παρατάξεων
  • Ερωτήσεις
  • Απαντήσεις

 

 

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

 

 

ΘΕΜΑ 1ο : Διατύπωση γνώμης σχετικά με την Στρατηγική Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΣΜΠΕ) που αφορά το Eιδικό Σχέδιο Χωρικής Ανάπτυξης Δημοσίου Ακινήτου (ΕΣΧΑΔΑ) κάμπινγκ Αγίας Τριάδας Θεσσαλονίκης, Δήμου Θερμαϊκού, Π.Ε. Θεσσαλονίκης Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας.

            Εισηγητής : Αντιδήμαρχος Περιβάλλοντος, Ανακύκλωσης και Ευζωίας Ζώων Συντροφιάς Χρήστος Τζίνας, Αντιδήμαρχος Προγραμματισμού, Στρατηγικού Σχεδιασμού Βιώσιμης Ανάπτυξης και Δημόσιας Υγείας

 

 

    Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ του Δ.Σ.

 

 

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΑΣΧΑΛΙΑΣ

ΝΕΑ - ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ