Σάββατο 18-05-24
ΆρθραΝέα/ΑνακοινώσειςΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 14ου Δ.Σ. 17-05-2023

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 14ου Δ.Σ. 17-05-2023

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                 Περαία, 12.05.2023
ΔΗΜΟΣ ΘΕΡΜΑΪΚΟΥ                                                       Αριθ. Πρωτ.: -9.150 –
Δ/ΝΣΗ :ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ :ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ &
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΑΙΡΕΤΩΝ

Προς :

 1. κ. Γεώργιο Τσαμασλή
  Δήμαρχο Δήμου Θερμαϊκού
 2. κ.κ. Αντιδημάρχους Δήμου Θερμαϊκού
 3. κ.κ. Δημοτικούς Συμβούλους Δήμου Θερμαϊκού
 4. κ. Γενικό Γραμματέα Δήμου Θερμαϊκού
 5. κ.κ. Προέδρους Κοινοτήτων Δήμου Θερμαϊκού
 6. Ειδικούς Συνεργάτες

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
14ης ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
ΔΗΜΟΥ ΘΕΡΜΑΪΚΟΥ

Καλείται ο κ. …………………………………………………………………, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 65 και 67 του Ν. 3852/2010, όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν, να προσέλθει σε τακτική δημόσια συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Θερμαϊκού, την 17η  του μηνός Μαΐου 2023, ημέρα Τετάρτη και ώρα 16.00΄,  στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Καταστήματος που βρίσκεται επί της οδού Λογοθέτου 1, στους Νέους Επιβάτες, για τη συζήτηση και λήψη απόφασης στα συνημμένα θέματα της ημερήσιας διάταξης.

 • Ανακοινώσεις Προέδρου
 • Ανακοινώσεις Δημάρχου
 • Ανακοινώσεις των επικεφαλής των Δημοτικών Παρατάξεων
 • Ερωτήσεις
 • Απαντήσεις

 

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΘΕΜΑ 1ο : Καθορισμός αμοιβής Δικηγόρου για το χειρισμό ζητήματος ιδιαίτερης σημασίας για τα συμφέροντα του Δήμου, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 281 του Ν.3463/06. (υπ’ αριθ. 139/2023 απόφαση της Ο.Ε.)

Εισηγητής : Αντιδήμαρχος Οικονομιών και Διοικητικών Υπηρεσιών – κ. Κωνσταντίνος Κούτουκας

 

ΘΕΜΑ 2ο : Καθορισμός αμοιβής Δικηγόρου για το χειρισμό ζητήματος ιδιαίτερης σημασίας για τα συμφέροντα του Δήμου, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 281 του Ν.3463/06. (υπ’ αριθ. 141/2023 απόφαση της Ο.Ε.)

Εισηγητής : Αντιδήμαρχος Οικονομιών και Διοικητικών Υπηρεσιών – κ. Κωνσταντίνος Κούτουκας

 

ΘΕΜΑ 3ο : Τροποποίηση Τεχνικού προγράμματος έτους 2023 του Δήμου Θερμαϊκού για την ένταξη εκτέλεσης έργων και ενίσχυση υφιστάμενων.

Εισηγητής : Αντιδήμαρχος Τεχνικών Υπηρεσιών – κ. Χρήστος Βογιατζής.

 

ΘΕΜΑ 4ο : Έγκριση Σχεδίου Αντιμετώπισης Εκτάκτων Αναγκών Εξαιτίας Δασικών Πυρκαγιών με την κωδική ονομασία «ΙΟΛΑΟΣ».

Εισηγητής : Δήμαρχος – κ. Γεώργιος Τσαμασλής

 

ΘΕΜΑ 5ο : Γνωμοδότηση για την  Στρατηγική Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΣΜΠΕ) με θέμα: “Ειδικό Πολεοδομικό Σχέδιο & Συνοδευτικές Μελέτες για την Ίδρυση Τεχνολογικού Πάρκου 4ης Γενιάς στο Ακίνητο 1160 του Αγροκτήματος Δ.Κ. Περαίας Δήμου Θερμαϊκού”.

Εισηγητής : Αντιδήμαρχος Τεχνικών Υπηρεσιών – κ. Χρήστος Βογιατζής.

 

ΘΕΜΑ 6ο : Έγκριση της υπ’ αριθ. 7/2023 απόφασης της επιτροπής Ποιότητας Ζωής που αφορά σε «Έκδοση απόφασης για : Α) Τον Ορισμό Χώρου Λειτουργίας των Βραχυχρόνιων Αγορών Β) Την Ίδρυση των  Βραχυχρόνιων Αγορών Γ) Τον Κανονισμό Λειτουργίας  των Βραχυχρόνιων Αγορών.»

Εισηγητής : Αντιδήμαρχος Τεχνικών Υπηρεσιών – κ. Χρήστος Βογιατζής.

 

ΘΕΜΑ 7ο : Διαγραφή τελών οστεοφυλακίου.

Εισηγητής : Αντιδήμαρχος Οικονομιών και Διοικητικών Υπηρεσιών – κ. Κωνσταντίνος Κούτουκας.

 

ΘΕΜΑ 8ο : Διαγραφή τελών οστεοφυλακίου.

Εισηγητής : Αντιδήμαρχος Οικονομιών και Διοικητικών Υπηρεσιών – κ. Κωνσταντίνος Κούτουκας.

 

ΘΕΜΑ 9ο : Διαγραφή ανείσπρακτων Δημοτικών Τελών, Δημοτικού Φόρου και ΤΑΠ

Εισηγητής : Αντιδήμαρχος Οικονομιών και Διοικητικών Υπηρεσιών – κ. Κωνσταντίνος Κούτουκας.

 

ΘΕΜΑ 10ο : Έγκριση της υπ’ αριθ. 152/2023 απόφασης της Ο.Ε. που αφορά σε «Κατάρτιση σχεδίου 3ης Αναμόρφωσης Προϋπολογισμού, οικονομικού έτους 2023». 

Εισηγητής : Αντιδήμαρχος Οικονομιών και Διοικητικών Υπηρεσιών – κ. Κωνσταντίνος Κούτουκας.

 

ΘΕΜΑ 11ο : Παραχώρηση πολυχώρου, πρώην εστιατόριο στο ΚΑΠΠΑ 2000.

Εισηγητής : Αντιδήμαρχος Οικονομιών και Διοικητικών Υπηρεσιών – κ. Κωνσταντίνος Κούτουκας.

 

ΘΕΜΑ 12ο  : Έκτακτη επιχορήγηση στον Ιερό Ναό Αγίου Νικολάου Ν. Μηχανιώνας.

Εισηγητής : Αντιδήμαρχος Οικονομιών και Διοικητικών Υπηρεσιών – κ. Κωνσταντίνος Κούτουκας.

 

ΘΕΜΑ 13ο  : Ονοματοδοσία οδού στην Αγία Τριάδα.

Εισηγητής : Προέδρος του Δ.Σ. κ. Δημήτριος Πασχαλιάς

 

ΘΕΜΑ 14ο  : Ορισμός Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών για τη διενέργεια τακτικού διαχειριστικού ελέγχου των οικονομικών καταστάσεων της ΔΗΚΕΘ, για τη χρήση από 1/1/2022 έως 31/12/2022

Εισηγητής : Προέδρος του Δ.Σ. – κ. Δημήτριος Πασχαλιάς

 

ΘΕΜΑ 15ο  : Δωρεάν παραχώρηση χρήσης του αμφιθεάτρου Ν. Μηχανιώνας στο ΠΧΣ Pivot Art Club για τη διοργάνωση της ετήσιας εκδήλωσης του.

Εισηγητής : Αντιδήμαρχος Οικονομιών και Διοικητικών Υπηρεσιών – κ. Κωνσταντίνος Κούτουκας.

 

ΘΕΜΑ 16ο  : Εκμίσθωση του Δημοτικού Θεάτρου Επανομής στο «ΘΕΑΤΡΟ ΣΚΩΝ» του κ. Ι. Δ. Αθανασίου.

Εισηγητής : Αντιδήμαρχος Οικονομιών και Διοικητικών Υπηρεσιών – κ. Κωνσταντίνος Κούτουκας.

 

ΘΕΜΑ 17ο  : Εκμίσθωση του Δημοτικού Θεάτρου Επανομής στην εταιρεία Θεάτρου Θεσσαλονίκης «Λαμπιόνι»

Εισηγητής : Αντιδήμαρχος Οικονομιών και Διοικητικών Υπηρεσιών – κ. Κωνσταντίνος Κούτουκας.

 

ΘΕΜΑ 18ο  : Δωρεάν παραχώρηση χρήσης του Δημοτικού Θεάτρου Επανομής στον κ. Φεστερίδη Γεώργιο για πραγματοποίηση ομιλίας του ως υποψήφιος βουλευτής.

Εισηγητής : Αντιδήμαρχος Οικονομιών και Διοικητικών Υπηρεσιών – κ. Κωνσταντίνος Κούτουκας.

 

ΘΕΜΑ 19ο  : Δωρεάν παραχώρηση χρήσης του αμφιθεάτρου ΚΑΠΠΑ 2000 στον Πολιτιστικό Σύλλογο Ν. Επιβατών για την πραγματοποίηση του 15ου Πανελλήνιου Εφηβικού Φεστιβάλ Παραδοσιακών Χορών Θερμαϊκού.

Εισηγητής : Αντιδήμαρχος Οικονομιών και Διοικητικών Υπηρεσιών – κ. Κωνσταντίνος Κούτουκας.

 

ΘΕΜΑ 20ο  : Δωρεάν παραχώρηση χρήσης του αμφιθεάτρου ΚΑΠΠΑ 2000 στο ΠΑΣΟΚ Θερμαϊκού, για τη διοργάνωση ετήσιας εκδήλωσης.

Εισηγητής : Αντιδήμαρχος Οικονομιών και Διοικητικών Υπηρεσιών – κ. Κωνσταντίνος Κούτουκας.

 

ΘΕΜΑ 21ο  : Δωρεάν παραχώρηση χρήσης του αμφιθεάτρου ΚΑΠΠΑ 2000 στο ΚΑΠΗ Περαίας, για τη διοργάνωση ετήσιας εκδήλωσης.

Εισηγητής : Αντιδήμαρχος Οικονομιών και Διοικητικών Υπηρεσιών – κ. Κωνσταντίνος Κούτουκας.

 

ΘΕΜΑ 22ο : Δωρεάν παραχώρηση χρήσης του αμφιθεάτρου ΚΑΠΠΑ 2000 στο σύλλογο ΚΑΛΛΙΠΟΛΙΣ, για τη πραγματοποίηση εκδήλωσης.

Εισηγητής : Αντιδήμαρχος Οικονομιών και Διοικητικών Υπηρεσιών – κ. Κωνσταντίνος Κούτουκας.

 

ΘΕΜΑ 23ο : Δωρεάν παραχώρηση χρήσης του αμφιθεάτρου ΚΑΠΠΑ 2000 στο 1ο ΓΕΛ Θερμαϊκού, για τη πραγματοποίηση εκδήλωσης.

Εισηγητής : Αντιδήμαρχος Οικονομιών και Διοικητικών Υπηρεσιών – κ. Κωνσταντίνος Κούτουκας.

 

ΘΕΜΑ 24ο : Δωρεάν παραχώρηση χρήσης του αμφιθεάτρου ΚΑΠΠΑ 2000 στον παιδικό σταθμό abc Θερμαϊκού, για τη πραγματοποίηση εκδήλωσης.

Εισηγητής : Αντιδήμαρχος Οικονομιών και Διοικητικών Υπηρεσιών – κ. Κωνσταντίνος Κούτουκας.

 

ΘΕΜΑ 25ο : Έγκριση άσκησης αρμοδιοτήτων Δημοτικής Αστυνομίας από υπαλλήλους του Δήμου Θερμαϊκού.

Εισηγητής : Αντιδήμαρχος Οικονομιών και Διοικητικών Υπηρεσιών – κ. Κωνσταντίνος Κούτουκας.

 

ΘΕΜΑ 26ο : Έγκριση της υπ’ αρ. 20/2023 απόφασης του Δ.Σ. του ΔΗΠΠΑΚΥΘ με θέμα “Εγγραφές νηπίων στους Δημοτικούς Παιδικούς Σταθμούς του ΔΗ.Π.Π.Α.Κ.Υ.Θ. για το σχολικό έτος 2023-2024 – Καθορισμός μοριοδότησης εγγραφών.”

Εισηγητής : Προέδρος του Δ.Σ.- κ. Δημήτριος Πασχαλιάς

 

ΘΕΜΑ 27ο : Συγκρότηση γνωμοδοτικών οργάνων -επιτροπών για την Α/θμια Σχολική Επιτροπή, έτους 2023.  

Εισηγητής : Προέδρος του Δ.Σ.- κ. Δημήτριος Πασχαλιάς.

 

ΘΕΜΑ 28ο : Παραχώρηση του δημοτικού γηπέδου ποδοσφαίρου Ν. Κερασιάς

Εισηγητής : Αντιδήμαρχος Οικονομιών και Διοικητικών Υπηρεσιών – κ. Κωνσταντίνος Κούτουκας.

 

ΘΕΜΑ 29ο : Δωρεά στη Δ.Ο.Υ. Καλαμαριάς 8 τεμαχίων 10lit. πλαστικό χρώμα.

Εισηγητής : Αντιδήμαρχος Οικονομιών και Διοικητικών Υπηρεσιών – κ. Κωνσταντίνος Κούτουκας.

 

ΘΕΜΑ 30ο :Έγκριση Πρωτοκόλλου Προσωρινής και Οριστικής Παραλαβής του έργου «Ανάπλαση παραλιακής ζώνης οικισμού Αγίας Τριάδας»(αριθ. Μελ. 5/2019).

Εισηγητής : Αντιδήμαρχος Τεχνικών Υπηρεσιών – κ. Χρήστος Βογιατζής.

 


Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ του Δ.Σ.

 

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΑΣΧΑΛΙΑΣ

ΝΕΑ - ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ