Σάββατο 18-05-24
ΆρθραΝέα/ΑνακοινώσειςΠρόσκληση Δ.Σ. 15ου 01-06-2023

Πρόσκληση Δ.Σ. 15ου 01-06-2023

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                        Περαία, 01.06.2023
ΔΗΜΟΣ  ΘΕΡΜΑΪΚΟΥ                                                               Αριθ. Πρωτ.: – 10.684 –
Δ/ΝΣΗ :ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ :ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ &
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΑΙΡΕΤΩΝ

Προς :
1. κ. Γεώργιο Τσαμασλή
Δήμαρχο Δήμου Θερμαϊκού

2. κ.κ. Αντιδημάρχους Δήμου Θερμαϊκού

  1. κ.κ. Δημοτικούς Συμβούλους Δήμου Θερμαϊκού
  1. κ. Γενικό Γραμματέα Δήμου Θερμαϊκού.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
15ης ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
ΔΗΜΟΥ ΘΕΡΜΑΪΚΟΥ

Καλείται ο κ. …………………………………………………………………, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 65 και 67 του Ν. 3852/2010, όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν, και την υπ’ αριθ. 488/35496/05-04-2023 εγκύκλιο ου Υπουργείου Εσωτερικών, να συμμετέχει στη δια περιφοράς έκτακτη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Θερμαϊκού, την 1η του μηνός Ιουνίου 2023, ημέρα Πέμπτη και ώρα από 12.00΄έως 14:00΄, για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα συνημμένα θέματα της ημερήσιας διάταξης.

Το έκτακτο της συνεδρίασης προέκυψε διότι οι άδειες συμμετοχής των πωλητών στην θρησκευτική πανήγυρη του Αγίου Πνεύματος στην Κοινότητα Αγίας Τριάδας πρέπει να εκδοθούν έως την Παρασκευή 2 Ιουνίου 2023.

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΘΕΜΑ 1ο : Έγκριση κατεπείγουσας συνεδρίασης. 

Εισηγητής : Πρόεδρος Δημοτικού Συμβουλίου κ. Δημήτριος Πασχαλιάς.

 

ΘΕΜΑ 2ο : Έγκριση συμμετοχής πωλητών στη θρησκευτική πανήγυρη του Αγίου Πνεύματος στην Κοινότητα Αγίας Τριάδας.

Εισηγητής : Αντιδήμαρχος Οικονομιών και Διοικητικών Υπηρεσιών – κ. Κωνσταντίνος Κούτουκας.

 

ΘΕΜΑ 3ο : Καθορισμός αμοιβής Δικηγόρου για την νομική υποστήριξη του Αντιδημάρχου Περιβάλλοντος και Ανακύκλωσης, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 11 του Ν. 4915/2022 και τις διατάξεις του άρθρου 281 του Ν.3463/06 (υπ’ αριθ. 169/2023 απόφαση της Ο.Ε.).

Εισηγητής : Αντιδήμαρχος Οικονομιών και Διοικητικών Υπηρεσιών – κ. Κωνσταντίνος Κούτουκας.           


Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ του Δ.Σ.

 

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΑΣΧΑΛΙΑΣ

ΝΕΑ - ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ