Παρασκευή 21-06-24
ΆρθραΝέα/ΑνακοινώσειςΠρόσκληση Δ.Σ. 16ο 16.08.2022

Πρόσκληση Δ.Σ. 16ο 16.08.2022

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                              Περαία, 12.08.2022
ΔΗΜΟΣ  ΘΕΡΜΑΙΚΟΥ                                                     Αριθ. Πρωτ. : -14.214 –
Δ/ΝΣΗ :ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ :ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ & ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΑΙΡΕΤΩΝ

Προς :

  1. κ. Γεώργιο Τσαμασλή Δήμαρχο Δήμου Θερμαϊκού
  1. κ.κ. Αντιδημάρχους Δήμου Θερμαϊκού
  1. κ.κ. Δημοτικούς Συμβούλους Δήμου Θερμαϊκού
  1. κ.κ. Προέδρους Κοινοτήτων Δήμου Θερμαϊκού
  2. κ. Γενική Γραμματέα Δήμου Θερμαϊκού
  1. Ειδικούς Συνεργάτες


ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
 16ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΔΗΜΟΥ ΘΕΡΜΑΙΚΟΥ

Καλείται ο κ. …………………………………………………………………, σύμφωνα με τις  διατάξεις των άρθρων 65 και 67 του Ν. 3852/2010 όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν, να προσέλθει σε δια περιφοράς συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Θερμαϊκού, την 16η του μηνός Αυγούστου ημέρα Τρίτη και ώρα από 10:00΄ έως 13:00, για τη συζήτηση και λήψη απόφασης στα συνημμένα θέματα της Ημερήσιας Διάταξης.


ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΘΕΜΑ 1ο : Έγκριση συμμετοχής πωλητών στην θρησκευτική πανήγυρη Παναγίας Φανερωμένης στην Νέα Μηχανιώνα του Δήμου Θερμαϊκού.

Εισηγητής : Αντιδήμαρχος Οικονομιών και Διοικητικών Υπηρεσιών – κ. Κωνσταντίνος Κούτουκας.

 

ΘΕΜΑ 2ο : Εισήγηση για την έγκριση ή μη πρωτοκόλλων παραλαβής των υπηρεσιών.

Εισηγητής : Αντιδήμαρχος Οικονομιών και Διοικητικών Υπηρεσιών – κ. Κωνσταντίνος Κούτουκας.

 

                                                                                                Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ του Δ.Σ.

   

                                                       ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΑΣΧΑΛΙΑΣ

ΝΕΑ - ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ