Κυριακή 23-06-24
ΆρθραΝέα/ΑνακοινώσειςΠρόσκληση Δ.Σ. 17ου 12-06-2024

Πρόσκληση Δ.Σ. 17ου 12-06-2024

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                     Περαία, 07.06.2024
ΔΗΜΟΣ ΘΕΡΜΑΙΚΟΥ                                                             Αριθ. Πρωτ. : –  11.114 –
ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΑΡΧΟΥ,
ΑΙΡΕΤΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ,
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ & ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ

 

Προς :
1.κ. Θεόδωρο Τζέκο
Δήμαρχο Δήμου Θερμαϊκού

  1. κ.κ. Αντιδημάρχους Δήμου Θερμαϊκού
  1. κ.κ. Δημοτικούς Συμβούλους Δήμου Θερμαϊκού
  1. κ. Γενικό Γραμματέα Δήμου Θερμαϊκού
  1. κ.κ. Πρόεδρους και Συμβούλους Δημοτικών Κοινοτήτων Δήμου

 

17ης ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
ΔΗΜΟΥ ΘΕΡΜΑΙΚΟΥ

Καλείται ο κ. …………………………………………………………………, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 65, 67, 72 και 74Α του Ν. 3852/2010, όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν, και την υπ’ αριθ. 98/8182/26.01.2024 εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών, να συμμετέχει δια ζώσης, στη τακτική δημόσια συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Θερμαϊκού, την 12η του μηνός Ιουνίου 2024, ημέρα Τετάρτη και ώρα 18:00΄, στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου επί της οδού Λογοθέτου 1, στους Νέους Επιβάτες για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων, με τα κάτωθι θέματα Ημερήσιας Διάταξης :

  • Ανακοινώσεις Προέδρου
  • Ανακοινώσεις Δημάρχου
  • Ανακοινώσεις των επικεφαλής των Δημοτικών Παρατάξεων
  • Ερωτήσεις
  • Απαντήσεις


ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΘΕΜΑ 1ο : Έγκριση Σχεδίου Εσωτερικού Κανονισμού Λειτουργίας των Κέντρων Ανοιχτής Προστασίας Ηλικιωμένων (Κ.Α.Π.Η.) του Δήμου Θερμαϊκού.

Εισηγήτρια : Αντιδήμαρχος Κοινωνικής Αλληλεγγύης, Παιδείας και Ισότητας – κ. Καραγιάννη Σκαρτάδου Μορφούλα.

 

ΘΕΜΑ 2ο : Αγορά μετοχών της Αναπτυξιακής Μείζονος Αστικής Θεσσαλονίκης, Ανώνυμη Εταιρεία Ο.Τ.Α. – Αναπτυξιακός Οργανισμός Τοπικής Αυτοδιοίκησης.

Εισηγητής : Γενικός Γραμματέας – κ. Ξανθόπουλος Ισαάκ.

 

ΘΕΜΑ 3ο : Έγκριση 1ου Πρακτικού  της «Επιτροπής Ελέγχου Ακαταλληλότητας ή Ασύμφορης Κυκλοφορίας Οχημάτων κυριότητας του Δήμου Θερμαϊκού».

Εισηγητής : Αντιδήμαρχος Ποιότητας Ζωής Δ.Ε. Μηχανιώνας -κ.  Χατζηπαναγιώτης Παναγιώτης.

 

ΘΕΜΑ 4ο : 2η Συνοπτική Ανακεφαλαιωτική Έκθεση (Τριμηνιαία) για την πορεία του έργου «Αποκατάσταση τμημάτων και τομών οδοστρωμάτων λόγω βλαβών και φθορών 2022», προϋπολογισμού δημοπράτησης 100.000,00 € (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24%).

Εισηγητής : Αντιδήμαρχος Τεχνικών Υπηρεσιών – κ. Κωνσταντίνος Μαργαρίτης.

 

ΘΕΜΑ 5ο : «Έγκριση: α) Πρόωρης λύσης της σύμβασης μίσθωσης του υπ΄ αριθ. 7 δημοτικού καταστήματος  στη Δημοτική Αγορά Επανομής, λόγω θανάτου του μισθωτή και β) διαγραφή βεβαιωμένων οφειλών από χρηματικό κατάλογο».

Εισηγητής : Αντιδήμαρχος Οικονομικών και Διοικητικών Υπηρεσιών – κ. Δημήτριος Γρουσουζάκος.

 

ΘΕΜΑ 6ο : Έγκριση διοργάνωσης του Πανελλήνιου πρωταθλήματος Διάθλου «Aquathlon» και OPEN κατηγορίας, στον Δήμο Θερμαϊκού υπό την αιγίδα της Τριαθλητικής Ομοσπονδίας Ελλάδας (Τ.Ο.Ε.)

Εισηγητής : Αντιδήμαρχος Πολιτισμού, Τουρισμού, Νεολαίας & Αθλητισμού – κ. Σαλπιγκίδης Γεώργιος.

 

ΘΕΜΑ 7ο : Έγκριση της υπ’ αριθ. 215/2024 απόφασης της Δ.Ε. που αφορά σε «Κατάρτιση σχεδίου 3ης  Αναμόρφωσης Προϋπολογισμού, οικονομικού έτους 2024». 

Εισηγητής : Αντιδήμαρχος Οικονομικών και Διοικητικών Υπηρεσιών -κ. Δημήτριος Γρουσουζάκος.

 

ΘΕΜΑ 8ο : Έγκριση συμμετοχής πωλητών στη θρησκευτική πανήγυρη του Ιερού Ναού Αγ. Τριάδας. 

Εισηγητής : Αντιδήμαρχος Οικονομικών και Διοικητικών Υπηρεσιών – κ. Δημήτριος Γρουσουζάκος.

 

ΘΕΜΑ 9ο : «Ορισμός Πολιτικού Υπευθύνου, Συντονιστή και Συντονιστικής Επιτροπής του Δήμου Θερμαϊκού, για το πρόγραμμα Υγιείς Πόλεις του Π.Ο.Υ. και την εκπλήρωση των κριτηρίων των μελών των Εθνικών Δικτύων, όπως απορρέουν εκ της συμμετοχής μας στο Ελληνικό Διαδημοτικό Δίκτυο Υγιών Πόλεων – του Π.Ο.Υ. (WHO Hellenic Healthy Cities Network)».

Εισηγήτρια : Αντιδήμαρχος Κοινωνικής Αλληλεγγύης, Παιδείας και Ισότητας – κ. Καραγιάννη Σκαρτάδου Μορφούλα.

 

ΘΕΜΑ 10ο : Έκτακτη επιχορήγηση Α/θμιας Σχολικής Επιτροπής.

Εισηγητής : Πρόεδρος Δημοτικού Συμβουλίου – κ. Κωνσταντίνος Καραμανλής.

 

ΘΕΜΑ 11ο : Έγκριση δωρεάν παραχώρησης χρήσης μιας αίθουσας στο κοινοτικό κατάστημα Αγίας Τριάδας στο μη κερδοσκοπικά σωματείο με την επωνυμία «Καλλιτεχνική Σοφίτα Θερμαϊκού»

Εισηγητής  : Αντιδήμαρχος Οικονομικών και Διοικητικών Υπηρεσιών – κ. Δημήτριος Γρουσουζάκος.

 

ΘΕΜΑ 12ο : Έγκριση της υπ’ αριθ. 226/2024 απόφαση της Δημοτικής Επιτροπής περί «Γνωμοδότησης για το κλείσιμο τμήματος της παραλιακής οδού Λ. Οικονομίου καθώς και πεζοδρόμηση τμήματος της οδού 28ης Οκτωβρίου στη Δημοτική Κοινότητας Αγ. Τριάδας».

Εισηγητής : Αντιδήμαρχος Οικονομικών και Διοικητικών Υπηρεσιών – κ. Δημήτριος Γρουσουζάκος.

 

ΘΕΜΑ 13ο : Έγκριση της υπ’ αριθ. 227/2024 απόφαση της Δημοτικής Επιτροπής περί «Γνωμοδότησης για την απαγόρευση κυκλοφορίας στο Νέο Πάρκο Αργυρίων στη Δημοτική Κοινότητα Επανομής».

Εισηγητής : Αντιδήμαρχος Οικονομικών και Διοικητικών Υπηρεσιών – κ. Δημήτριος Γρουσουζάκος.

 

ΘΕΜΑ 14ο : Εισήγηση προς το Δημοτικό Συμβούλιο προκειμένου να εκδοθεί απόφαση επί αιτήσεως για πρακτική άσκηση  καταρτιζόμενου ΙΕΚ

Εισηγητής : Αντιδήμαρχος Οικονομικών και Διοικητικών Υπηρεσιών – κ. Δημήτριος Γρουσουζάκος.

 

ΘΕΜΑ 15ο : Έγκριση αιτημάτων για δωρεάν παραχώρηση χρήσης του χώρου του ανοιχτού αμφιθεάτρου Ν.Μηχανιώνας για την πραγματοποίηση πολιτιστικών εκδηλώσεων.

Εισηγητής : Αντιδήμαρχος Οικονομικών και Διοικητικών Υπηρεσιών – κ. Δημήτριος Γρουσουζάκος.

 

ΘΕΜΑ 16ο : Εισήγηση για εκμίσθωση αμφιθεάτρου ΚΑΠΠΑ 2000.

Εισηγητής : Αντιδήμαρχος Πολιτισμού, Τουρισμού, Αθλητισμού και Νεολαίας – κ. Γεώργιος Σαλπιγκίδης.

 

ΘΕΜΑ 17ο : Εισήγηση για εκμίσθωση αμφιθεάτρου ΚΑΠΠΑ 2000.

Εισηγητής : Αντιδήμαρχος Πολιτισμού, Τουρισμού, Αθλητισμού και Νεολαίας – κ. Γεώργιος Σαλπιγκίδης.

 

ΘΕΜΑ 18ο : Εισήγηση για εκμίσθωση αμφιθεάτρου ΚΑΠΠΑ 2000.

Εισηγητής : Αντιδήμαρχος Πολιτισμού, Τουρισμού, Αθλητισμού και Νεολαίας – κ. Γεώργιος Σαλπιγκίδης

 

ΘΕΜΑ 19ο : Εισήγηση για εκμίσθωση αμφιθεάτρου ΚΑΠΠΑ 2000.

Εισηγητής : Αντιδήμαρχος Πολιτισμού, Τουρισμού, Αθλητισμού και Νεολαίας – κ. Γεώργιος Σαλπιγκίδης

 

ΘΕΜΑ 20ο : Εισήγηση για εκμίσθωση αμφιθεάτρου ΚΑΠΠΑ 2000.

Εισηγητής : Αντιδήμαρχος Πολιτισμού, Τουρισμού, Αθλητισμού και Νεολαίας – κ. Γεώργιος Σαλπιγκίδης

 

ΘΕΜΑ 21ο : Πραγματοποίηση της ειδικής συνεδρίασης λογοδοσίας του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Θερμαϊκού, εκτός της έδρας του, στη Δημοτική Κοινότητα Νέας Μηχανιώνας.

Εισηγητής : Πρόεδρος Δ.Σ. – κ. Κωνσταντίνος Καραμανλής.

 

           Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ του Δ.Σ.

  

ΚΑΡΑΜΑΝΛΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

ΝΕΑ - ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ