Σάββατο 18-05-24
ΆρθραΝέα/ΑνακοινώσειςΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Δ.Σ. 20o- 10.10.2022

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Δ.Σ. 20o- 10.10.2022

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΘΕΡΜΑΪΚΟΥ                                              Περαία, 06.10.2022
Δ/ΝΣΗ :ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ                     Αριθ. Πρωτ.: – 17.277  –
ΤΜΗΜΑ :ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ &
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΑΙΡΕΤΩΝ


Προς :

  1. κ. Γεώργιο Τσαμασλή Δήμαρχο Δήμου Θερμαϊκού
  2. κ.κ. Αντιδημάρχους Δήμου Θερμαϊκού
  3. κ.κ. Δημοτικούς Συμβούλους Δήμου Θερμαϊκού
  4. κ.κ. Προέδρους  Κοινοτήτων Δήμου Θερμαϊκού
  5. Ειδικούς Συνεργάτες


ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
                 20ης ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
ΔΗΜΟΥ ΘΕΡΜΑΙΚΟΥ

       Καλείται ο/η κ. …………………………………………………………………, σύμφωνα με τις  διατάξεις των άρθρων 65, 67 και 72 του Ν. 3852/2010 όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν, να προσέλθει σε Τακτική Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Θερμαϊκού, την 10η του μηνός Οκτωβρίου, ημέρα Δευτέρα και ώρα 16:00΄, στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου επί της οδού Λογοθέτου 1 στους Νέους Επιβάτες για τη συζήτηση και λήψη απόφασης, με θέματα Ημερήσιας Διάταξης :


ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΘΕΜΑ 1ο : Καθορισμός αμοιβής Δικηγόρου για το χειρισμό ζητήματος ιδιαίτερης σημασίας για τα συμφέροντα του Δήμου, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 281 του Ν.3463/06. (υπ’ αριθ. 332/2022 απόφαση της Ο.Ε.)

Εισηγητής : Αντιδήμαρχος Οικονομιών και Διοικητικών Υπηρεσιών – κ. Κωνσταντίνος Κούτουκας.

        

ΘΕΜΑ 2ο : Καθορισμός αμοιβής Δικηγόρου για το χειρισμό ζητήματος ιδιαίτερης σημασίας για τα συμφέροντα του Δήμου, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 281 του Ν.3463/06. (υπ’ αριθ. 351/2022 απόφαση της Ο.Ε.)

Εισηγητής : Αντιδήμαρχος Οικονομιών και Διοικητικών Υπηρεσιών – κ. Κωνσταντίνος Κούτουκας.

         

ΘΕΜΑ 3ο : Καθορισμός αμοιβής Δικηγόρου για το χειρισμό ζητήματος ιδιαίτερης σημασίας για τα συμφέροντα του Δήμου, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 281 του Ν.3463/06. (υπ’ αριθ. 365/2022 απόφαση της Ο.Ε.)

Εισηγητής : Αντιδήμαρχος Οικονομιών και Διοικητικών Υπηρεσιών – κ. Κωνσταντίνος Κούτουκας.

 

ΘΕΜΑ 4ο : Καθορισμός αμοιβής Δικηγόρου για το χειρισμό ζητήματος ιδιαίτερης σημασίας για τα συμφέροντα του Δήμου, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 281 του Ν.3463/06. (υπ’ αριθ. 366/2022 απόφαση της Ο.Ε.)

Εισηγητής : Αντιδήμαρχος Οικονομιών και Διοικητικών Υπηρεσιών – κ. Κωνσταντίνος Κούτουκας.

 

ΘΕΜΑ 5ο : Καθορισμός αμοιβής Δικηγόρου για το χειρισμό ζητήματος ιδιαίτερης σημασίας για τα συμφέροντα του Δήμου, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 281 του Ν.3463/06. (υπ’ αριθ. 372/2022 απόφαση της Ο.Ε.)

Εισηγητής : Αντιδήμαρχος Οικονομιών και Διοικητικών Υπηρεσιών – κ. Κωνσταντίνος Κούτουκας.

 

ΘΕΜΑ 6ο : Γνωμοδότηση επί Περιβαλλοντικής Αδειοδότησης Δραστηριότητας.

Εισηγητής : Αντιδήμαρχος Τεχνικών Υπηρεσιών – κ. Χρήστος Βογιατζής.

 

ΘΕΜΑ 7ο : Χορήγηση Έγκρισης εισόδου – εξόδου οχημάτων του υπ΄αρ. 273   αγροτεμαχίου του αγροκτήματος Ν. Μηχανιώνας,  του Δήμου Θερμαϊκού

Εισηγητής :  Αντιδήμαρχος Τεχνικών Υπηρεσιών – κ. Χρήστος Βογιατζής.

 

ΘΕΜΑ 8ο : Χορήγηση Έγκρισης εισόδου – εξόδου οχημάτων του υπ΄αρ. 790-791  αγροτεμαχίου του αγροκτήματος Επανομής,  του Δήμου Θερμαϊκού

Εισηγητής :  Αντιδήμαρχος Τεχνικών Υπηρεσιών – κ. Χρήστος Βογιατζής.

 

ΘΕΜΑ 9ο : Δωρεάν παραχώρηση χρήσης ισόγειου καταστήματος επί της οδού Ξενίου Διός στον Επαγγελματικό -Εμπορικό Σύλλογο Θερμαϊκού.

Εισηγητής : Εντεταλμένος Δημοτικός Σύμβουλος – κ. Σπυρίδων Αδαμίδης.

 

ΘΕΜΑ 10ο : Αίτηση  παραχώρησης του  Δημοτικού γηπέδου Ν. Επιβατών στην ΠΑΕ ΑΡΗΣ.

Εισηγητής : Εντεταλμένος Δημοτικός Σύμβουλος – κ. Σπυρίδων Αδαμίδης.

 

ΘΕΜΑ 11ο : Αίτηση  παραχώρησης του  Δημοτικού γηπέδου Ν. Επιβατών στην ΠΑΕ ΑΡΗΣ.

Εισηγητής : Εντεταλμένος Δημοτικός Σύμβουλος – κ. Σπυρίδων Αδαμίδης.

 

ΘΕΜΑ 12ο : Έγκριση επιχορήγησης Αθλητικών και Πολιτιστικών Συλλόγων Δήμου Θερμαϊκού.

Εισηγητής : Εντεταλμένος Δημοτικός Σύμβουλος – κ. Σπυρίδων Αδαμίδης.


Ο  Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου


Δημήτριος Πασχαλιάς

ΝΕΑ - ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ