Τρίτη 21-05-24
ΆρθραΝέα/ΑνακοινώσειςΠρόσκληση Δ.Σ. 5ου 12.02.2024. ΕΚΤΑΚΤΗ

Πρόσκληση Δ.Σ. 5ου 12.02.2024. ΕΚΤΑΚΤΗ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                         Περαία, 12.02.2024
ΔΗΜΟΣ  ΘΕΡΜΑΙΚΟΥ                                                                Αριθ. Πρωτ. : – 2.927 –
ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΑΡΧΟΥ,
ΑΙΡΕΤΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ,
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ & ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ

 

Προς :
1. κ. Θεόδωρο Τζέκο
Δήμαρχο Δήμου Θερμαϊκού

  1. κ.κ. Αντιδημάρχους Δήμου Θερμαϊκού
  1. κ.κ. Δημοτικούς Συμβούλους Δήμου Θερμαϊκού
  1. κ. Γενικό Γραμματέα Δήμου Θερμαϊκού.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
5ης ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
ΔΗΜΟΥ ΘΕΡΜΑΪΚΟΥ

Καλείται ο κ. …………………………………………………………………, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 65 και 67 του Ν. 3852/2010, όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν, την υπ’ αριθ. 488/35496/05-04-2023 εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών, να συμμετέχει δια περιφοράς, στη έκτακτη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Θερμαϊκού, την 12η του μηνός Φεβρουαρίου 2024, ημέρα Δευτέρα και ώρα από 10:00΄έως 11:00΄, στο Δημοτικό Κατάστημα επί της οδού Μ. Αλεξάνδρου 2, στην Περαία για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων, με τα κάτωθι θέματα Ημερήσιας Διάταξης :

Το κατεπείγον της συνεδρίασης προέκυψε λόγω των χρονικών περιορισμών που τίθονται με την πρόσκληση του Υπουργείου Υγείας για την συμμετοχή μας σε χρηματοδοτούμενο  πρόγραμμα.

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΘΕΜΑ 1ο : Έγκρισή κατεπείγουσας συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου.

Εισηγητής : Πρόεδρος Δ.Σ. – κ. Καραμανλής Κωνσταντίνος.


ΘΕΜΑ 2ο : Υπογραφή συμφωνητικού συνεργασίας μεταξύ Δήμου Θερμαϊκού και του Σωματείου Μη Κερδοσκοπικού χαρακτήρα Πρόληψης και Προαγωγής Ψυχικής Υγείας «ΙΚΕΛΟΣ».

Εισηγητής : Γενικός Γραμματέας – κ. Ξανθόπουλος Ισαάκ.

        Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ του Δ.Σ.

 

ΚΑΡΑΜΑΝΛΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

ΝΕΑ - ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ