Τετάρτη 17-04-24
ΆρθραΝέα/ΑνακοινώσειςΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Δ.Σ. 8o - 16.02.2023 ΕΙΔΙΚΗ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Δ.Σ. 8o – 16.02.2023 ΕΙΔΙΚΗ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                            Περαία,   02.02.2023
ΔΗΜΟΣ  ΘΕΡΜΑΪΚΟΥ                                                                   Αριθ. Πρωτ.: -2.341-
Δ/ΝΣΗ :ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ :ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ &
                 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΑΙΡΕΤΩΝ 

Προς :

 1. κ. Γεώργιο Τσαμασλή
  Δήμαρχο Δήμου Θερμαϊκού
 2. κ.κ. Αντιδημάρχους Δήμου Θερμαϊκού
 3. κ.κ. Δημοτικούς Συμβούλους Δήμου Θερμαϊκού
 4. κ. Γενικό Γραμματέα Δήμου Θερμαϊκού
 5. κ.κ. Προέδρους Κοινοτήτων Δήμου Θερμαϊκού
 6. Ειδικούς Συνεργάτες
 7. Φορείς του Δήμου

                       

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
ΕΙΔΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
ΔΗΜΟΥ ΘΕΡΜΑΪΚΟΥ

       Καλείται ο/η κ. …………………………………………………………………, σύμφωνα με τις  διατάξεις των άρθρων 65 και 67 του Ν. 3852/2010 και τις διατάξεις του άρθρου 217 του Ν. 3463/2006 όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν, να προσέλθει σε Ειδική Δημόσια Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Θερμαϊκού, την 16η του μηνός Φεβρουαρίου, ημέρα Πέμπτη και ώρα 16:00΄, με το παρακάτω μονό θέμα Ημερήσιας Διάταξης .

ΘΕΜΑ : Απολογισμός των πεπραγμένων της δημοτικής αρχής. 

  

                                                             Ο  Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου

 

                                                                          Δημήτριος Πασχαλιάς

 

Κοινοποίηση :

 • Βουλευτές Β΄ Θεσσαλονίκης
 • Περιφερειάρχης Κεντρικής Μακεδονίας.
 • Φορείς Δήμου Θερμαϊκού.

ΝΕΑ - ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ