Τρίτη 21-05-24
ΆρθραΝέα/ΑνακοινώσειςΠρόσκληση Δ.Σ. 8ου 22-02-2024

Πρόσκληση Δ.Σ. 8ου 22-02-2024

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                              Περαία, 22.02.2024
ΔΗΜΟΣ ΘΕΡΜΑΪΚΟΥ                                                                  Αριθ. Πρωτ.: – 3.616 –
ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΑΡΧΟΥ,
ΑΙΡΕΤΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ,
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ & ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ

 

Προς :

 1. κ. Θεόδωρο Τζέκο
  Δήμαρχο Δήμου Θερμαϊκού
 1. κ.κ. Αντιδημάρχους Δήμου Θερμαϊκού
 1. κ.κ. Δημοτικούς Συμβούλους Δήμου Θερμαϊκού
 1. κ. Γενικό Γραμματέα Δήμου Θερμαϊκού
 1. κ.κ. Πρόεδρους και Συμβούλους Δημοτικών Κοινοτήτων Δήμου


ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
8ης ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
ΔΗΜΟΥ ΘΕΡΜΑΪΚΟΥ

Καλείται ο κ. …………………………………………………………………, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 65 και 67 του Ν. 3852/2010, όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν, και την υπ’ αριθ. 488/35496/05-04-2023 εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών, να συμμετέχει δια ζώσης και με τηλεδιάσκεψη μέσω πλατφόρμας zoom στη έκτακτη δημόσια συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Θερμαϊκού, την 22η του μηνός Φεβρουαρίου 2024, ημέρα Πέμπτη και ώρα 17:00΄, στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου επί της οδού Λογοθέτου 1 στους Νέους Επιβάτες για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων, με τα κάτωθι θέματα Ημερήσιας Διάταξης:

 • Ανακοινώσεις Προέδρου
 • Ανακοινώσεις Δημάρχου
 • Ανακοινώσεις των επικεφαλής των Δημοτικών Παρατάξεων
 • Ερωτήσεις
 • Απαντήσεις

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΘΕΜΑ 1ο : Έγκριση έκτακτης συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου.

Εισηγητής : Πρόεδρος Δημοτικού Συμβουλίου – κ. Κωνσταντίνος Καραμανλής.

 

ΘΕΜΑ 2ο : Γνωμοδότηση για τη Χωροθέτηση Πιλοτικού Θαλάσσιου Φωτοβολταϊκού Σταθμού (Π.Θ.Π.Φ.Σ.) ισχύος 1ΜW της εταιρίας “FARIA Renewables Α.Ε.” στη θέση Αερολιμένας Θεσσαλονίκης Δ.Ε. Θερμαϊκού Δήμου Θερμαϊκού, Περιφερειακής Ενότητας Θεσσαλονίκης, Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας.

Εισηγητής : Αντιδήμαρχος Προγραμματισμού, Πολεοδομίας και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης – κ. Μπαξεβάνης Φώτιος.

        

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ του Δ.Σ.

  

ΚΑΡΑΜΑΝΛΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

ΝΕΑ - ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ