Τρίτη 21-05-24
ΆρθραΝέα/ΑνακοινώσειςΠρόσκληση Δ.Σ. 9ου 28-02-2024 - 1η Ειδική Συνεδρίαση για Λογοδοσία Δημοτικής Αρχής

Πρόσκληση Δ.Σ. 9ου 28-02-2024 – 1η Ειδική Συνεδρίαση για Λογοδοσία Δημοτικής Αρχής

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                         Περαία, 23.02.2024
ΔΗΜΟΣ  ΘΕΡΜΑΙΚΟΥ                                                                Αριθ. Πρωτ. : – 3.737 –
ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΑΡΧΟΥ,
ΑΙΡΕΤΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ,
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ & ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ

 

Προς :

  1. κ. Θεόδωρο Τζέκο
    Δήμαρχο Δήμου Θερμαϊκού
  1. κ.κ. Αντιδημάρχους Δήμου Θερμαϊκού
  1. κ.κ. Δημοτικούς Συμβούλους Δήμου Θερμαϊκού
  1. κ. Γενικό Γραμματέα Δήμου Θερμαϊκού.
  1. κ.κ. Πρόεδρους Δημοτικών Κοινοτήτων Δήμου

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
9ου /2024  ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ  ΔΗΜΟΥ ΘΕΡΜΑΙΚΟΥ
1ης ΕΙΔΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΓΙΑ ΛΟΓΟΔΟΣΙΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΑΡΧΗΣ

 

Καλείται ο κ. …………………………………………………………………, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 65 και 67 και 67Α και του Ν. 3852/2010 (Α΄87), όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν και την υπ’ αριθ. 488/35496/05-04-2023 εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών, να συμμετέχει δια ζώσης, στη ειδική δημόσια συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Θερμαϊκού, την 28η του μηνός Φεβρουαρίου 2024, ημέρα Τετάρτη και ώρα 16:00΄, στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου επί της οδού Λογοθέτου 1 στους Νέους Επιβάτες, με μοναδικό θέμα συζήτησης την λογοδοσία της Δημοτικής Αρχής.

 

        Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ του Δ.Σ.

 

ΚΑΡΑΜΑΝΛΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ


Έως τη έκδοση και αποστολή της πρόσκλησης σε ειδική συνεδρίαση (λογοδοσίας) δεν κατατέθηκαν θέματα – ερωτήσεις προς συζήτηση.

ΝΕΑ - ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ