Τετάρτη 17-04-24
ΆρθραΝέα/ΑνακοινώσειςΠρόσκληση Δ.Σ. 9ου 28-02-2024 ΝΕΑ ΑΠΟ ΑΝΑΒΟΛΗ

Πρόσκληση Δ.Σ. 9ου 28-02-2024 ΝΕΑ ΑΠΟ ΑΝΑΒΟΛΗ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                        Περαία, 26.02.2024
ΔΗΜΟΣ ΘΕΡΜΑΪΚΟΥ                                                                Αριθ. Πρωτ. : – 3.851  –
ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΑΡΧΟΥ,
ΑΙΡΕΤΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ,
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ & ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ

Προς :
1.  κ. Θεόδωρο Τζέκο
Δήμαρχο Δήμου Θερμαϊκού

2. κ.κ. Αντιδημάρχους Δήμου Θερμαϊκού

  1. κ.κ. Δημοτικούς Συμβούλους Δήμου Θερμαϊκού
  1. κ. Γενικό Γραμματέα Δήμου Θερμαϊκού
  1. κ.κ. Πρόεδρους Δημοτικών Κοινοτήτων Δήμου

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
9ου /2024  ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ  ΔΗΜΟΥ ΘΕΡΜΑΪΚΟΥ
1ης ΕΙΔΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΓΙΑ ΛΟΓΟΔΟΣΙΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΑΡΧΗΣ

 

Καλείται ο κ. …………………………………………………………………, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 65 και 67 και 67Α και του Ν. 3852/2010 (Α΄87), όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν και την υπ’ αριθ. 488/35496/05-04-2023 εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών, να συμμετέχει δια ζώσης, στη ειδική δημόσια συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Θερμαϊκού, την 29η του μηνός Φεβρουαρίου 2024, ημέρα Πέμπτη και ώρα 16:00΄, στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου επί της οδού Λογοθέτου 1 στους Νέους Επιβάτες, με μοναδικό θέμα συζήτησης την λογοδοσία της Δημοτικής Αρχής.

Λόγω των επικείμενων απεργιακών κινητοποιήσεων στις 28-02-2024 που έχουν προγραμματιστεί και της επετείου του σιδηροδρομικού δυστυχήματος στα «Τέμπη» αναβάλλεται η προγραμματισμένη ειδική συνεδρίαση της Τετάρτης 28 Φεβρουαρίου 2024 και ώρα 16:00 που σας γνωστοποιήθηκε με την υπ’ αριθ. Πρωτ. 3.737/23.02.2024  πρόσκληση και ορίζεται νέα ειδική συνεδρίαση όπως αναφέρεται ανωτέρω στις 29.02.2024, με μοναδικό θέμα συζήτησης την λογοδοσία της Δημοτικής Αρχής. 

 

        Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ του Δ.Σ.

  

ΚΑΡΑΜΑΝΛΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

 

 Έως τη έκδοση και αποστολή της πρόσκλησης σε ειδική συνεδρίαση (λογοδοσίας) δεν κατατέθηκαν θέματα – ερωτήσεις προς συζήτηση.

ΝΕΑ - ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ