Τρίτη 21-05-24
ΆρθραΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ 2019Πρόσκληση δημάρχου Θερμαϊκού για την υποβολή προσφοράς για "διαπραγμάτευση χωρίς δημοσίευση λήγω...

Πρόσκληση δημάρχου Θερμαϊκού για την υποβολή προσφοράς για “διαπραγμάτευση χωρίς δημοσίευση λήγω κατεπείγουσας ανάγκης, για “υπηρεσίες αποκομιδής, μεταφοράς και διάθεσης απορριμμάτων του δήμου Θερμαϊκού για εξήντα (60) ημέρες”

ΝΕΑ - ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ