Παρασκευή 21-06-24
ΆρθραΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ 2013Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την ανάθεση της εργασίας μεταφοράς εγκαταλελειμμένων οχημάτων η...

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την ανάθεση της εργασίας μεταφοράς εγκαταλελειμμένων οχημάτων η προς διαγραφή εντός των ορίων του δήμου Θερμαϊκού

ΝΕΑ - ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ