Σάββατο 20-04-24
ΆρθραΝέα/ΑνακοινώσειςΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 03/10/2022 - 5:00μμ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 03/10/2022 – 5:00μμ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ
ΘΕΡΜΑΪΚΟΥ                                                      Περαία, 28.09.2022
Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ                              Αριθ. Πρωτ.: -16.581
ΤΜΗΜΑ :ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ &
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΑΙΡΕΤΩΝ                              

                         

    Προς :

  1. κ. Γεώργιο Τσαμασλή
    Δήμαρχο Δήμου Θερμαϊκού
  2. κ.κ. Αντιδημάρχους Δήμου Θερμαϊκού
  3. κ.κ. Δημοτικούς Συμβούλους Δήμου Θερμαϊκού
  4. κ. Γενικό  Γραμματέα Δήμου Θερμαϊκού
  5. κ.κ. Προέδρους  Κοινοτήτων Δήμου Θερμαϊκού
  6. Ειδικούς Συνεργάτες

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
  ΔΗΜΟΥ ΘΕΡΜΑΙΚΟΥ

       Καλείται ο/η κ. …………………………………………………………………, σύμφωνα με τις  διατάξεις των άρθρων 65, 67 και 72 του Ν. 3852/2010 όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν, να προσέλθει σε  Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Θερμαϊκού, την 3η του μηνός Οκτωβρίου, ημέρα Δευτέρα και ώρα 17:00΄, στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου επί της οδού Λογοθέτου 1 στους Νέους Επιβάτες για τη συζήτηση, με θέμα

 

ΘΕΜΑ 1ο : Συζήτηση – Διάλογος για την ενδεχόμενη παραχώρηση του Κάμπιγκ της Αγ.Τριάδας από το ΤΑΙΠΕΔ

 

                                                                                 Ο  Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου

  

                                                                                                    Δημήτριος Πασχαλιάς

ΝΕΑ - ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ