ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΠΛΗΣΙΕΣΤΕΡΩΝ ΣΥΓΓΕΝΩΝ

Τα πιστοποιητικά πλησιεστέρων ή εγγυτέρων συγγενών εκδίδονται από το Τμήμα Δημοτικής Κατάστασης της Διεύθυνσης Διοικητικού, που εδρεύει στο Δημαρχείο επί της οδού Μ. Αλεξάνδρου 2 Περαία, τηλ. 23923 30040, 23923 30037, 23923 30335  μόνο για τους θανόντες δημότες του Δήμου μας.

Τα πιστοποιητικά πλησιέστερων συγγενών χορηγούνται μόνο στους πλησιέστερους συγγενείς ή σε τρίτους  με εισαγγελική παραγγελία.

Η έκδοση ενός πιστοποιητικού πλησιέστερων συγγενών, είναι απαραίτητη μετά από το θάνατο κάποιου, για διευθέτηση των περιουσιακών του στοιχείων, για αποδοχή ή αποποίηση κληρονομιάς, για την εφορία και τις τράπεζες.

Εκδίδεται μόνο μια φορά και σε κάθε μετέπειτα ζήτηση χορηγείται προς τους νόμιμους δικαιούχους ακριβές φωτοαντίγραφο από την ανωτέρω υπηρεσία. Για χρήση σε Δημόσιες Υπηρεσίες ο ενδιαφερόμενος μπορεί να δώσει μια απλή φωτοτυπία του πρωτοτύπου διότι σύμφωνα με το Νόμο 4250/2014 (Φ.Ε.Κ 74/Α΄/26-03-2014) έχουν καταργηθεί οι επικυρώσεις.

Για πρόσβαση στις ηλεκτρονικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.