Κυριακή 23-06-24
ΆρθραΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣΣυστήθηκε Επιτροπή Τουριστικής Ανάπτυξης & Εξωστρέφειας Δήμου Θερμαϊκού

Συστήθηκε Επιτροπή Τουριστικής Ανάπτυξης & Εξωστρέφειας Δήμου Θερμαϊκού

Συστάθηκε Επιτροπή Τουριστικής Ανάπτυξης & Εξωστρέφειας Δήμου Θερμαϊκού

download

Στη σύσταση ενός θεσμού, που θα προάγει τον τουρισμό μέσω της ενίσχυσης της ανταγωνιστικότητας και της εξωστρέφειας των επιχειρήσεων του Δήμου Θερμαϊκού, προχώρησε με ομόφωνη απόφασή του το Δημοτικό Συμβούλιο.
Η Επιτροπή Τουριστικής Ανάπτυξης & Εξωστρέφειας Δήμου Θερμαϊκού θα είναι υπεύθυνη, μεταξύ άλλων, για τον προγραμματισμό, το σχεδιασμό και τη χάραξη της τουριστικής πολιτικής και ανάπτυξης και την διαμόρφωση και προώθηση των αναγκαίων ρυθμίσεων και απαιτούμενων μέτρων εφαρμογής.
Η Επιτροπή είναι εννιαμελής και αποτελείται από: α. τρεις (3) Δημοτικούς Συμβούλους, τον Αντιδήμαρχο Πολιτισμού, Τουρισμού, Αθλητισμού και Νεολαίας, Γεώργιο Σαλπιγκίδη, και δύο (2) Δημοτικούς Συμβούλους της Αντιπολίτευσης, τους κ.κ. Θωμά Μπίρο και Νικόλαο Παράσχου, β. τρεις (3) εκπροσώπους Σωματείων που δραστηριοποιούνται στον τουριστικό κλάδο, την Πρόεδρο του Συλλόγου Επισιτιστών Θερμαϊκού, Ελένη Παπία, τον Πρόεδρο του Τουριστικού Συλλόγου, Αστέριο Μπαλασά, και τον Πρόεδρο του Συλλόγου Εμπόρων και Επαγγελματιών, Παναγιώτη Μαλέ, γ. και τρεις (3) δημότες και κατοίκους με εμπειρία σε θέματα τουρισμού, τους κ.κ. Δημοσθένη Βαρδάκη, Αντώνιο Λειβαδιώτη και Παναγιώτη Τροκάνα.
Η επιτροπή θα συνεδριάζει υπό την καθοδήγηση ενός έμπειρου στελέχους της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, του Παναγιώτη Τροκάνα, που διετέλεσε, μεταξύ άλλων, Αντιδήμαρχος Τουρισμού, Αθλητισμού, Πολιτισμού & Εθελοντισμού, Πρόεδρος του ΔΗ.Π.Π.Α.Κ.Υ.Θ. και Εκπρόσωπος του Δήμου Θερμαϊκού στο Δ.Σ. του Οργανισμού Τουρισμού Θεσσαλονίκης.
Η συμμετοχή στην Επιτροπή είναι άμισθη και έχει συμβουλευτικό χαρακτήρα.

ΝΕΑ - ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ