ΒΕΒΑΙΩΣΗ Τ.Α.Π. ΟΙΚΟΠΕΔΟ – ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΟ

Μέσω αυτής της υπηρεσίας μπορείτε να υποβάλετε ηλεκτρονική αίτηση για Βεβαίωση μη Οφειλής Τέλους Ακίνητης Περιουσίας (Τ.Α.Π.) για Οικόπεδα και Αγροτεμάχια.

Τα δικαιολογητικά που θα πρέπει να επισυναφθούν σε ψηφιακή μορφή (σκαναρισμένα) στην ηλεκτρονική αίτηση είναι τα ακόλουθα:

  • Τίτλος Κτήσης του ακινήτου (συμβόλαιο κλπ)
  • Βεβαίωση μηχανικού περί μη ύπαρξης κτίσματος
  • Εξουσιοδότηση με γνήσιο υπογραφής ή πληρεξούσιο από συμβολαιογράφο από τους συνιδιοκτήτες (εφόσον επιθυμείτε έκδοση βεβαίωσης και για τους συνιδιοκτήτες)
  • Αντίγραφο υποβληθείσας δήλωσης πληροφοριακών στοιχείων μίσθωσης ακίνητης περιουσίας από το taxisnet (εφόσον το ακίνητο εκμισθώνεται)

Μετά την επεξεργασία της αίτησης θα ενημερωθείτε με νέο μήνυμα εφόσον προκύψει ποσό οφειλής Τέλους Ακίνητης Περιουσίας.

Πληροφορίες: Γραφείο Εσόδων
Τηλ. 2392330038, 016
Email: esoda@thermaikos.gr

Για πρόσβαση στις ηλεκτρονικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.