ΒΕΒΑΙΩΣΗ Τ.Α.Π. ΟΙΚΟΠΕΔΟ

Μέσω αυτής της υπηρεσίας μπορείτε να υποβάλετε ηλεκτρονική αίτηση για Βεβαίωση μη Οφειλής Τέλους Ακίνητης Περιουσίας (Τ.Α.Π.) για Οικόπεδα.

Τα δικαιολογητικά που θα πρέπει να επισυναφθούν σε ψηφιακή μορφή (σκαναρισμένα) στην ηλεκτρονική αίτηση είναι τα ακόλουθα:

  1. Τίτλος ιδιοκτησίας ακινήτου-συμβόλαιο (η πρώτη σελίδα καθώς και οι σελίδες όπου αναφέρονται οι συμβαλλόμενοι και τα στοιχεία του συγκεκριμένου ακινήτου/οικοπέδου.)
  2. Πρόσφατη Δήλωση Περιουσιακής Κατάστασης Ε9 ή πιστοποιητικό ΕΝΦΙΑ
  3. Πρόσφατη βεβαίωση μηχανικού με αναλυτική εμβαδομέτρηση του οικοπέδου και αναφορά ότι είναι αδόμητο(δεν έχει κτίσμα).

Πληροφορίες: Γραφείο Εσόδων
Τηλ. 2392330038, 016
Email: esoda@thermaikos.gr

Για πρόσβαση στις ηλεκτρονικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.