Κυριακή 23-06-24
ΆρθραΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣΣΥΓΚΛΗΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ

ΣΥΓΚΛΗΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ

Τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Θερμαϊκού, μέσω τηλεδιάσκεψης, την 8η του μηνός Δεκεμβρίου 2020, ημέρα Τρίτη και ώρα από 17:30΄ έως την ολοκλήρωση της συζήτησης των θεμάτων, για τη συζήτηση και λήψη απόφασης στα συνημμένα θέματα της Ημερήσιας Διάταξης.

 ΘΕΜΑΤΑ  ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΘΕΜΑ 1ο : Έγκριση Τεχνικού Προγράμματος έτους 2021.

Εισηγητής : Αντιδήμαρχος Τεχνικών Υπηρεσιών – κ. Χρήστος Βογιατζής.

ΘΕΜΑ 2ο : Έγκριση της υπ’ αριθ. 137/2020 απόφασης της Δ.Ε.Υ.Α.Θ. που αφορά «Τροποποίηση του άρθρου 11 του Ο.Ε.Υ. της Δ.Ε.Υ.Α.Θ. (ΦΕΚ 648/28-02-2019 τεύχος Β΄)

Εισηγητής : Πρόεδρος της ΔΕΥΑΘ – κ. Ιωάννης Βογιατζής.

ΘΕΜΑ 3ο : Επιχορήγησης αθλητικών και πολιτιστικών συλλόγων Δήμου Θερμαϊκού.

Εισηγητής : Αντιδήμαρχος Τουρισμού, Αθλητισμού, Πολιτισμού & Εθελοντισμού – κ. Παναγιώτης Τροκάνας. 

ΘΕΜΑ 4ο :  Ορισμός εκπροσώπων του Δήμου μας με τους αναπληρωτές τους, για συμμετοχή τους σε επιτροπή της εν ζωή αξίας ζώων

Εισηγητής : Αντιδήμαρχος Οικονομικών και Διοικητικών Υπηρεσιών – κ. Κωνσταντίνος Κούτουκας.

ΘΕΜΑ 5ο : Εισήγηση για την έγκριση πρωτοκόλλων οριστικής παραλαβής.

Εισηγητής : Αντιδήμαρχος Οικονομικών και Διοικητικών Υπηρεσιών – κ. Κωνσταντίνος Κούτουκας.

 ΘΕΜΑ 6ο : Έγκριση Εκμίσθωσης τμήματος υπ. αρ. 215 αγροτεμαχίου της Κ. Κερασιάς, του Δήμου Θερμαϊκού

Εισηγητής : Αντιδήμαρχος Οικονομικών και Διοικητικών Υπηρεσιών – κ. Κωνσταντίνος Κούτουκας.

         

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ του Δ.Σ

 ΕΥΤΥΧΙΑ ΖΑΡΙΦΕ ΠΑΛΙΟΥΡΑ

ΝΕΑ - ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ