Τρίτη 21-05-24
ΆρθραΣυνεδριάσεις Δ.Σ. 2019Συνεδρίαση 13ου ΔΣ 18/09/2019

Συνεδρίαση 13ου ΔΣ 18/09/2019

 1. Πρόσκληση 13ου ΔΣ 18/09/2019
 2. ΘΕΜΑ 1ο-162-2019 ΑΠΟΔΟΧΗ ΟΡΩΝ ΔΑΝΕΙΟΥ
 3. ΘΕΜΑ 2ο Εισήγηση συγκρότησης επιτροπής ΟΡΙΣΤΙΚΗΣ παραλαβής ΠΛΑΚΟΣΤΡΩΣΗ ΑΓΓΕΛΟΧΩΡΙΟΥ ΜΕΛ 107_2016
 4. ΘΕΜΑ 3ο Εισήγηση συγκρότησης επιτροπής ΟΡΙΣΤΙΚΗΣ παραλαβής ΔΙΑΜ_ΣΗ ΧΩΡΟΥ ΟΤ ΜΕΛ 38_2016
 5. ΘΕΜΑ 4ο ΥΨΟΜΕΤΡΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ Μ29_Μ30 ΟΤ55Α_ΟΤ55Β ΠΕΡΑΙΑ
 6. ΘΕΜΑ 5ο -2ος ΑΠΕ Aιτιολογική εκθεση Μεσημέρι
 7. ΘΕΜΑ 5ο -2ος ΑΠΕ Μεσημέρι
 8. ΘΕΜΑ 5ο -2ος ΑΠΕ Σύμφωνη Γνώμη Μεσημέρι
 9. ΘΕΜΑ 5ο ΕΙΣΗΓΗΣΗ Δ.Σ. ΓΙΑ ΕΓΚΡΙΣΗ 2ΟΥ ΑΠΕ
 10. ΘΕΜΑ 6ο ΕΙΣΗΓΗΣΗ Δ.Σ. ΓΙΑ ΟΡΙΣΜΟ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΦΥΣΙΚΟΥ ΕΔΑΦΟΥΣ
 11. ΘΕΜΑ 7ο ΔΙΟΡΘΩΣΗ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ 190940801083 Θεοδωρίδης ΟΤ28Ζ Περαία
 12. ΘΕΜΑ 8ο Διαβιβ. για 78-2019 ΑΔΣ
 13. ΘΕΜΑ 9ο ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΓΙΑ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΑΥΙΜ ΚΚ
 14. ΘΕΜΑ 9ο ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΑΠΟΦ.ΥΛΟΠ.ΜΕ IΔΙΑ ΜΕΣΑ_ΚΚ
 15. ΘΕΜΑ 10ο ΑΔΕΙΑ ΒΣ ΕΠΑΝΟΜΗΣ
 16. ΘΕΜΑ 10ο ΑΔΕΙΑ ΒΣ ΘΕΡΜΑΪΚΟΥ
 17. ΘΕΜΑ 10ο ΑΔΕΙΑ ΒΣ ΜΗΧΑΝΙΩΝΑΣ
 18. ΘΕΜΑ 10ο ΑΙΤΗΜΑ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΒΣΣ
 19. ΘΕΜΑ 10ο ΑΠΟΦΑΔΗ 258-2014 ΔΗΜΟΥ Β35ΤΩΡ2-6Ε5
 20. ΘΕΜΑ 10ο ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗΣ ΚΑΤΣΗ 3 ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΒΣΣ
 21. ΘΕΜΑ 11ο -26-2019 APOLOGISMOS 2018
 22. ΘΕΜΑ 11ο -ATT00007
 23. ΘΕΜΑ 11ο -ATT00022
 24. ΘΕΜΑ 12ο- ATT00016
 25. ΘΕΜΑ 12ο -DEP
 26. ΘΕΜΑ 12ο – 8-2019 ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
 27. ΘΕΜΑ 14ο – 267-2019 ΟΡΙΣΜΟΣ ΔΙΚΗΓΟΡΟΥ – ΠΙΕΡΑΤΟΣ
 28. ΘΕΜΑ 15ο -268-2019 ΟΡΙΣΜΟΣ ΔΙΚΗΓΟΡΟΥ – Κ.ΒΟΓΙΑΤΖΗΣ
 29. ΘΕΜΑ 16ο Έγκριση αποφ.56-2019 του Δ.Σ. της ΔHKEΘ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΑΙΔΙΩΝ ΕΚΤΟΣ ΕΣΠΑ ΣΤΑ ΚΔΑΠ ΤΗΣ ΔΗΚΕΘ
 30. ΘΕΜΑ 16ο ΣΥΝ 18 ΑΠΟΦ 56 ΨΨ7ΞΟΚ9Π-Τ98
 31. ΘΕΜΑ 17ο ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΙ ΤΡΑΠΕΖΕΣ ΓΙΑ ΔΣ
 32. ΘΕΜΑ 18ο ΑΙΤΗΜΑ ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ 2Η
 33. ΘΕΜΑ 18ο ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ 2ης παράτασης
 34. ΘΕΜΑ 18ο Εισήγηση 2ης παράτασης προθεσμίας
 35. ΘΕΜΑ 19ο Δ.Σ. ΓΙΑ ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΟΥ 2ου Α.Π.Ε.
 36. ΘΕΜΑ 20ο – 47ΑΔΣ-2019 (6Δ9ΟΟΚΙ0-ΠΕΟ)
 37. ΘΕΜΑ 20ο ΔΙΑΒΙΒΑΣΤΙΚΟ ΔΗΜΟΥ 47-2019 ΑΔΣ
 38. ΘΕΜΑ 21ο ΕΙΣΗΓΗΓΗ 1ης ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ
 39. ΘΕΜΑ 22ο ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΓΙΑ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩN ΔΗΜΟΣ ΘΕΡΜΑΪΚΟΥ
 40. ΘΕΜΑ 23ο ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΕΚΠΡΟΣΩΠΩΝ ΘΜΑ ΓΙΑ 2019 ΜΕ ΝΕΟΥΣ ΔΗΜΟΥΣ_signed
 41. ΘΕΜΑ 23ο ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ ΛΙΜΕΝΑΡΧΕΙΟΥ
 42. ΘΕΜΑ 24ο ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ ΣΤΗΝ ΑΝΕΘ
 43. ΘΕΜΑ 25ο ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ ΣΤΟ ΣΥΠΠΑΖΑΘ
 44. ΘΕΜΑ 26ο ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ ΣΤΗΝ ΕΛΠΙΔΑ
 45. ΘΕΜΑ 27ο ψηφισμα
 46. ΘΕΜΑ 28ο Εισήγηση ΔΣ συγκρότησης νέας επιτροπής διενέργειας δημοπρασιών για 2019

ΝΕΑ - ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ