Σάββατο 20-04-24
ΆρθραΣυνεδριάσεις Δ.Σ. 2019Συνεδρίαση 20ου ΔΣ 13/12/2019

Συνεδρίαση 20ου ΔΣ 13/12/2019

 1. Πρόσκληση 20ου Δ.Σ. 13-12-2019
 2. ΣΥΓΚΛΗΣΗ ΣΕ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ Δ.Σ.
 3. ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΓΙΑ ΔΣ ΜΕ 14 υπογραφές – αδαμιδη
 4. ΘΕΜΑ 1ο 03-2019 Απόφαση Εκτελεστικής Επιτροπής t.p. 2020
 5. ΘΕΜΑ 1ο ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΟΥ 2020-5-12-2019
 6. ΘΕΜΑ 1ο ΣΧΕΔΙΟ ΤΕΧΝ ΠΡΟΓΤΟΣ 2020 ΠΡΟΣ ΟΕ 05-12-2019
 7. ΘΕΜΑ 2ο Δ.Σ. ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΜΙΣΘΩΣΗΣ Ναυάγιο ΚΟΚΟΖΗΣ
 8. ΘΕΜΑ 3ο Δ.Σ. ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΜΙΣΘΩΣΗΣ Γαβριηλίδης
 9. ΘΕΜΑ 4ο Δ.Σ. ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΜΙΣΘΩΣΗΣ CAROUZEL
 10. ΘΕΜΑ 5ο Δ.Σ. ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΓΙΑΜΠΑΣΤΟΣ MELISSA
 11. ΘΕΜΑ 6ο ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΓΙΑ ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
 12. ΘΕΜΑ 7ο ΕΙΣΗΓΗΣΗ Δ.Σ. ΓΙΑ επιτροπη Οριστικής παραλαβής
 13. ΘΕΜΑ 7ο ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΚΛΗΡΩΣΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ Οριστικής ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ
 14. ΘΕΜΑ 8ο ΕΙΣΗΓΗΣΗ Δ.Σ. ΓΙΑ επιτροπη Οριστικής παραλαβής
 15. ΘΕΜΑ 8ο ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΚΛΗΡΩΣΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ Οριστικής ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ
 16. ΘΕΜΑ 9ο ΥΨΟΜΕΤΡΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ Γ182 Μηχανιώνα
 17. ΘΕΜΑ 10ο ΥΨΟΜΕΤΡΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ Αρχ Μακαρίου
 18. ΘΕΜΑ 11ο ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΠΡΟΣ ΔΣ για Κεχρή Ν. Μηχανιώνα
 19. ΘΕΜΑ 12ο ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΠΡΟΣ ΔΣ για Κόγια Ν. Μηχανιώνα
 20. ΘΕΜΑ 13ο ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΠΡΟΣ ΔΣ για Παντελη Βασ Ν. Μηχανιώνα
 21. ΘΕΜΑ 14ο ΕΙΣΗΓΗΣΗ Δ.Σ.για παράταση σύμβαση ΟΑΕΔ Ν. Επιβατών
 22. ΘΕΜΑ 15ο ΕΙΣΗΓΗΣΗ Δ.Σ.για παράταση σύμβαση ΟΑΕΔ Ν.Μηχανιώνας
 23. ΘΕΜΑ 16ο ΕΙΣΗΓΗΣΗ Δ.Σ.για παράταση σύμβαση ΟΑΕΔ Επανομής
 24. ΘΕΜΑ 17ο ΣΥΣΤΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ
 25. ΘΕΜΑ 18ο ATT00010
 26. ΘΕΜΑ 19ο Εισήγηση για ΜΑΠ
 27. ΘΕΜΑ 20ο ΕΙΣΗΓΗΣΗ Δ.Σ. ΦΟΔΣΑ
 28. ΘΕΜΑ 21ο Εισήγηση 3ης παράτασης προθεσμίας
 29. ΘΕΜΑ 22ο ΔΙΟΡΘΩΣΗ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ 190830802097 στεργιάδου
 30. ΘΕΜΑ 23ο ΕΙΣΗΓΗΣΗ 8η ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΕΧΝΙΚΟΥ 05-12-2019
 31. ΘΕΜΑ 24ο 387-2019 9η ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ
 32. ΘΕΜΑ 25ο 391-2019 ΤΕΛΗ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ
 33. ΘΕΜΑ 26ο 379-2019 ΤΕΛΗ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ
 34. ΘΕΜΑ 27ο Ν380-2019 ΤΕΛΗ ΟΑΣΘ
 35. ΘΕΜΑ 28ο 381-2019 ΤΕΛΟΣ ΑΠΟΚΟΜΙΔΗΣ ΟΓΚΟΔΩΝ
 36. ΘΕΜΑ 29ο 382-2019 ΑΠΑΛΛΑΓΕΣ ΑΠΟ ΤΕΛΗ ΕΝΤΑΦΙΑΣΜΟΥ
 37. ΘΕΜΑ 30ο ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΔΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΛΙΜΑΝΙΟΥ ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ
 38. ΘΕΜΑ 31ο- 403-2019 ΤΕΛΗ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΩΝ
 39. ΘΕΜΑ 32ο Εισήγηση προς ΔΣ 06-12-19
 40. ΘΕΜΑ 32ο Ζητήματα σχετικά με τη σύμβαση οργάνων παιδικών χαρών προς εταιρεία
 41. 20Η ΣΥΝΕΔΡIΑΣΗ ΑΠΟΜΑΓΝΗΤΟΦΩΝΗΜΕΝΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΘΕΡΜΑΙΚΟΥ

ΝΕΑ - ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ