Τρίτη 21-05-24
ΆρθραΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ 2017Συνοπτικός διαγωνισμός για μίσθωση απορριμματοφόρων οχημάτων Δ. Θερμαϊκού για διάστημα τριών (3)...

Συνοπτικός διαγωνισμός για μίσθωση απορριμματοφόρων οχημάτων Δ. Θερμαϊκού για διάστημα τριών (3) μηνών

ΝΕΑ - ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ