Τρίτη 21-05-24
ΆρθραΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ 2017Τεύχη δημοπράτησης για το έργο "αντικατάσταση εσωτερικού δικτύου ύδρευσης ζώνη 2 Τ.Κ....

Τεύχη δημοπράτησης για το έργο “αντικατάσταση εσωτερικού δικτύου ύδρευσης ζώνη 2 Τ.Κ. Μεσημερίου Δήμου Θερμαϊκού”

ΝΕΑ - ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ