Κυριακή 23-06-24
ΆρθραΔημόσια Διαβούλευση 2015Τοπικό Σχέδιο Διαχείρισης Αποβλήτων (ΤΣΔΑ) Δήμου Θερμαϊκού (από 04/12/2015 έως 19/12/2015)

Τοπικό Σχέδιο Διαχείρισης Αποβλήτων (ΤΣΔΑ) Δήμου Θερμαϊκού (από 04/12/2015 έως 19/12/2015)

ΝΕΑ - ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ