Κυριακή 23-06-24
ΆρθραΚΕΠΥπεύθυνες δηλώσεις / Εξουσιοδοτήσεις

Υπεύθυνες δηλώσεις / Εξουσιοδοτήσεις

Για τις θεωρήσεις του γνησίου της υπογραφής δεν θα χρειάζεται να προσέρχεστε στο ΚΕΠ!

Με τη χρήση των κωδικών taxis μπορείτε μέσω της ιστοσελίδας www.gov.gr να υποβάλλετε τις υπεύθυνες δηλώσεις και τις εξουσιοδοτήσεις σας.

Επιλέγετε το σύνδεσμο “πολίτης και καθημερινότητα” > υπεύθυνη δήλωση και εξουσιοδότηση > έκδοση υπεύθυνης δήλωσης ή εξουσιοδότησης

και χρησιμοποιώντας τους κωδικούς taxis καταγράφετε το περιεχόμενο της βούλησής σας.

ΝΕΑ - ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ