Τρίτη 21-05-24
ΆρθραΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ 2017Υπηρεσίες αποκομιδής, μεταφοράς και διάθεσης απορριμμάτων του Δήμου Θερμαϊκού για εικοσιτέσσερις (24)...

Υπηρεσίες αποκομιδής, μεταφοράς και διάθεσης απορριμμάτων του Δήμου Θερμαϊκού για εικοσιτέσσερις (24) μήνες

ΝΕΑ - ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ