Παρασκευή 21-06-24
Αρχική ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

Ληξιαρχείο - Δημοτολόγιο

Κ.Ε.Π

Οικονομικές Συναλλαγές – Ταμειακές υπηρεσίες

Αυτοτελές Λιμενικό Γραφείο

Παιδεία

Πολιτισμός

Αθλητισμός

Κ.Α.Π.Η

Κοινωνικές Υπηρεσίες

Καθαριότητα

Ανακύκλωση

Τεχνικές Υπηρεσίες

Υγεία

Κοιμητήρια

Απασχόληση

Κέντρο Κοινότητας