Τρίτη 21-05-24
ΆρθραΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ 2019Υποστήριξη στη σχεδίαση και υλοποίηση των δράσεων του Έργου «Increase Innovative Business...

Υποστήριξη στη σχεδίαση και υλοποίηση των δράσεων του Έργου «Increase Innovative Business in Sea, Environment & Agriculture and IT» και ακρωνύμιο “IBiSEAit”, του Δήμου Θερμαϊκού, στο πλαίσιο του Διασυνοριακού Προγράμματος Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας, «INTERREG V-A Ελλάδα – ΠΓΔΜ 2014-2020

ΝΕΑ - ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ