Τετάρτη 17-04-24
ΆρθραΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣΣΥΓΚΛΗΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΘΕΡΜΑΪΚΟΥ ΣΕ EKTAKTH ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ

ΣΥΓΚΛΗΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΘΕΡΜΑΪΚΟΥ ΣΕ EKTAKTH ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ

ΣΥΓΚΛΗΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΘΕΡΜΑΪΚΟΥ ΣΕ EKTAKTH ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ

Την 16η του μηνός Ιουνίου, ημέρα Τρίτη και ώρα 19:00΄, στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Καταστήματος που βρίσκεται επί της οδού Λογοθέτου 1, στους Νέους Επιβάτες, για τη συζήτηση και λήψη απόφασης στα συνημμένα θέματα της Ημερήσιας Διάταξης.

Το κατεπείγον της συνεδρίασης προέκυψε λόγω της επικείμενης ψήφισης στο υπουργείο ανάπτυξης για τη σύνθεση του συμβουλίου της εταιρίας ΕΑΝΕΠ-ThessINTEC Α.Ε

Ανακοινώσεις Προέδρου κ. Ευτυχίας Ζαριφέ Παλιούρα

• Ανακοινώσεις Δημάρχου κ. Γεωργίου Τσαμασλή

• Ανακοινώσεις των επικεφαλής των Δημοτικών Παρατάξεων

• Απαντήσεις Δημάρχου

• Ερωτήσεις

• Απαντήσεις

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΘΕΜΑ 1ο : Έγκριση κατεπείγουσας συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου (άρθρο 67, παρ. 5 του Ν. 3852/2010).

Εισηγήτρια : Πρόεδρος Δημοτικού Συμβουλίου – κ. Ευτυχία Ζαριφέ.

ΘΕΜΑ 2ο : Εισήγηση για τη συμμετοχή του Δήμου στο Μετοχικό Κεφάλαιο της ΕΑΝΕΠ-ThessINTEC Α.Ε.

Εισηγητής: Δήμαρχος Θερμαϊκού – Γεώργιος Τσαμασλής

ΘΕΜΑ 3ο : Έγκριση δωρεάν παραχώρησης χρήσης ισόγειου δημοτικού καταστήματος επί των οδών Πινδάρου & Σαπφούς στο Ο.Τ.127Τ Περαίας, στην ειδικού σκοπού υπό σύσταση εταιρεία με την επωνυμία: «Εταιρεία ανάπτυξης επιχειρηματικού πάρκου Thess-INTEC A.E

Εισηγητής: Δήμαρχος Θερμαϊκού – Γεώργιος Τσαμασλής

 

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ του Δ.Σ

 

ΕΥΤΥΧΙΑ ΖΑΡΙΦΕ ΠΑΛΙΟΥΡΑ

ΝΕΑ - ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ