Κυριακή 21-07-24
ΆρθραΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ – ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ - ΓΡΑΦΕΙΟ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΩΝ ΔΗΜΟΥ ΘΕΡΜΑΪΚΟΥ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ – ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ – ΓΡΑΦΕΙΟ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΩΝ ΔΗΜΟΥ ΘΕΡΜΑΪΚΟΥ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ – ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ – ΓΡΑΦΕΙΟ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΩΝ ΔΗΜΟΥ ΘΕΡΜΑΪΚΟΥ

Σύμφωνα με την υπ’αριθμ. 198 απόφαση Δημάρχου ,αναστέλλονται προσωρινά οι εργασίες ταφών και εκταφών και στα 8 κοιμητήρια του Δήμου Θερμαϊκού κατά τις επίσημες Αργίες του Κράτους , έως την έγκριση του Νέου Κανονισμού Λειτουργίας των Κοιμητηρίων.

ΝΕΑ - ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ