Τρίτη 26-09-23
ΆρθραΑποφάσεις Δημοτικής Κοινότητας Νέων Επιβατών 2023Καθορισμός αριθμού και χωροθέτηση θέσεων στάσιμου εμπορίου.(γνωμοδοτικού χαρακτήρα).

Καθορισμός αριθμού και χωροθέτηση θέσεων στάσιμου εμπορίου.(γνωμοδοτικού χαρακτήρα).

4

ΝΕΑ - ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ