Τετάρτη 17-04-24
ΆρθραΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΝΕΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΩΝ ΔΗΜΟΥ ΘΕΡΜΑΪΚΟΥ

ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΝΕΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΩΝ ΔΗΜΟΥ ΘΕΡΜΑΪΚΟΥ

Σας ενημερώνουμε ότι, το Γραφείο Κοιμητηρίων της Δ/νσης Καθαριότητας , Περιβάλλοντος & Πρασίνου προκειμένου να βελτιώσει  την λειτουργία των οκτώ Δημοτικών Κοιμητηρίων που βρίσκονται εντός των Διοικητικών Ορίων του Δήμου Θερμαϊκού, προχώρησε στην σύνταξη Νέου Κανονισμού Λειτουργίας Κοιμητηρίων ικανοποιώντας ταυτόχρονα αιτήματα ευαίσθητων ομάδων του πληθυσμού. Το παρόν σχέδιο αναρτάται στο SITE του Δήμου Θερμαϊκού και διατίθεται προς διαβούλευση των Δημοτών  από την ανάρτησή του και για 30 ημέρες.

Για το Γραφείο Κοιμητηρίων
Τηλ. 2313 337643
Email :  koimitiria@thermaikos.gr

ΝΕΑ - ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ