Σάββατο 20-04-24
ΆρθραΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ 2020ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΠΑΚΕΤΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 3 (ΠΕ3/WP3) «ΠΡΟΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΕΣ...

ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΠΑΚΕΤΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 3 (ΠΕ3/WP3) «ΠΡΟΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΓΙΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ (PREPERATION ACTIONS FOR EFFECTIVE WASTE MANAGEMENT)» ΤΟΥ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΟΥ ΕΡΓΟΥ “NEW ENVIRONMENTAL BIO-REALITY ΜΕ ΑΚΡΩΝΥΜΙΟ BIOREAL

ΝΕΑ - ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ