Τετάρτη 7-06-23
ΆρθραΔημόσια Διαβούλευση 2019ΣΧΕΔΙΟ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΩΝ από 04/04/2019 έως 30/04/2019

ΣΧΕΔΙΟ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΩΝ από 04/04/2019 έως 30/04/2019

ΝΕΑ - ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ