Τετάρτη 17-04-24
ΆρθραΝέα/ΑνακοινώσειςΈκδοση Αδειών Χρήσης Κοινόχρηστου Χώρου για το 2024

Έκδοση Αδειών Χρήσης Κοινόχρηστου Χώρου για το 2024

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                           ΠΕΡΑΙΑ 20/02/2024
ΔΗΜΟΣ ΘΕΡΜΑΪΚΟΥ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ
Ταχ. Διεύθυνση:Μ. Αλεξάνδρου 2, 57019 Περαία
Πληροφορίες:Σαμαρά Α.
Τηλέφωνο:2392330016
Email: samara@thermaikos.gr

Θέμα: Έκδοση Αδειών Χρήσης Κοινόχρηστου Χώρου για το 2024

Καλούνται οι επιχειρήσεις του Δήμου μας, οι οποίες κάνουν χρήση κοινόχρηστου χώρου για τραπεζοκαθίσματα και συναφείς δραστηριότητες, να προβούν στην έκδοση της απαιτούμενης άδειας  χρήσης κοινόχρηστου χώρου. Η άδεια διαρκεί από την ημερομηνία έκδοσης της μέχρι την 31 Δεκεμβρίου εκάστους έτους.

Για την έκδοση της απαιτείται:

α) η υποβολή αίτησης εκ μέρους της επιχείρησης στο Τμήμα Ρύθμισης Επιχειρηματικών Δραστηριοτήτων του Δήμου (Δημαρχείο Θερμαϊκού, Περαία) ή ηλεκτρονικά στο samara@thermaikos.gr,  συνοδευόμενης από τοπογραφικό διάγραμμα (σημ. εάν έχει υποβληθεί κατά το παρελθόν και δεν έχουν επέλθει αλλαγές, δεν απαιτείται η υποβολή εκ νέου τοπογραφικού διαγράμματος),

β) η μη ύπαρξη ληξιπρόθεσμων οφειλών προς το Δήμο, και

γ) η καταβολή του προβλεπόμενου τέλους χρήσης κοινόχρηστου χώρου κατά περίπτωση. Με την υπ.αρ. 19/19-01-2024 Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου (ΑΔΑ:ΨΖ4ΖΩΡ2-ΦΡΞ), καθορίστηκαν τα τέλη κοινοχρήστων χώρων για το 2024 ως ακολούθως:

ΖΩΝΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΕΣ Τέλος €/τ.μ.
Α Περαία, Ν. Επιβάτες 10,50€
Β Αγία Τριάδα 8,50€
Γ Ν. Μηχανιώνα, Επανομή 8,00€
Δ Αγγελοχώρι, Κερασιά, Μεσημέρι 6,00€

 

Η χρήση κοινόχρηστου χώρου χωρίς την προβλεπόμενη άδεια συνιστά παράβαση και επισύρει τις προβλεπόμενες από το νόμο κυρώσεις και πρόστιμα.

Για σχετικές  πληροφορίες  ή διευκρινήσεις οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες με το Τμήμα Ρύθμισης Επιχειρηματικών Δραστηριοτήτων (Δημαρχείο Θερμαϊκού, Μεγ. Αλεξάνδρου 2, Περαία) στο τηλέφωνο 2392330016, email: samara@thermaikos.gr

Ο Προϊστάμενος Τμήματος
Ρύθμισης Επιχ/κών Δραστηριοτήτων

Ζήσης Ι. Μαδυτινός

1 – ΑΙΤΗΣΗ ΑΔΕΙΑΣ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΟΥ ΧΩΡΟΥ ΚΕΡΜΑΤΟΦΟΡΩΝ ΠΑΙΧΝΙΔΙΩΝ

2 – ΑΙΤΗΣΗ ΑΔΕΙΑΣ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΟΥ ΧΩΡΟΥ ΠΕΡΙΠΤΕΡΑ

3- ΑΙΤΗΣΗ ΑΔΕΙΑΣ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΟΥ ΧΩΡΟΥ ΤΡΑΠΕΖΟΚΑΘΙΣΜΑΤΑ

Έγκριση της υπ αριθ. 02-2024 Απόφασης της Δημοτικής Επιτροπής περί “Καθορισμού Τελών Κοινοχρήστων Χώρων”, Δήμου Θερμαϊκού

ΝΕΑ - ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ