Κυριακή 21-07-24
ΆρθραΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΜΕ ΣΤΟΧΟ ΤΗΝ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΣΤΙΣ ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΤΗΝ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΗ...

ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΜΕ ΣΤΟΧΟ ΤΗΝ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΣΤΙΣ ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΤΗΝ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΗ ΠΕΡΙΟΧΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΑΠΤΟΚ/ΠΑΑ/ΕΠΑΛΘ ΠΟΥ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ ΤΟΥΣ Δ. ΛΑΓΚΑΔΑ, ΒΟΛΒΗΣ ΚΑΙ ΤΜΗΜΑΤΑ ΤΩΝ Δ. ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ, ΘΕΡΜΗΣ, ΘΕΡΜΑΪΚΟΥ, ΠΥΛΑΙΑΣ-ΧΟΡΤΙΑΤΗ ΚΑΙ ΔΕΛΤΑ ΤΟΥ Ν. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ»

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για επιλογή Ωφελουμένων στην πράξη:

«ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΜΕ ΣΤΟΧΟ ΤΗΝ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΣΤΙΣ ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΤΗΝ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΗ ΠΕΡΙΟΧΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΑΠΤΟΚ/ΠΑΑ/ΕΠΑΛΘ ΠΟΥ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ ΤΟΥΣ Δ. ΛΑΓΚΑΔΑ, ΒΟΛΒΗΣ ΚΑΙ ΤΜΗΜΑΤΑ ΤΩΝ Δ. ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ, ΘΕΡΜΗΣ, ΘΕΡΜΑΪΚΟΥ, ΠΥΛΑΙΑΣ-ΧΟΡΤΙΑΤΗ ΚΑΙ ΔΕΛΤΑ ΤΟΥ Ν. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ»

(ΚΩΔ. MIS 5174155)
Θεσσαλονίκη 5-5-2023

Η Αναπτυξιακή Νομού Θεσσαλονίκης Α.Ε.-Αναπτυξιακός Οργανισμός Τοπικής Αυτοδιοίκησης (ΑΝΕΘ ΑΟΤΑ) στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Κεντρική Μακεδονία» και του Άξονα Προτεραιότητας «Προώθηση της κοινωνικής ένταξης και καταπολέμηση της φτώχειας-ΕΚΤ», έχει αναλάβει ως Δικαιούχος την υλοποίηση της ανωτέρω Πράξης με κωδικό MIS 5174155.
Στο πλαίσιο αυτής της Πράξης η ΑΝΕΘ ανακοινώνει την παρούσα 1η Πρόσκληση που απευθύνεται σε 90 ωφελούμενους και περιλαμβάνει τις ακόλουθες δράσεις:
1. Συμβουλευτική 3 ωρών για κάθε ένα ωφελούμενο.
2. Προγράμματα Κατάρτισης (6 συνολικά), για 15 ωφελούμενους το καθένα, διάρκειας 180 ωρών για κάθε ωφελούμενο, στα εξής θέματα:

 

 1. ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ
 2. ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΠΟ ΨΗΦΙΑΚΕΣ ΑΠΑΤΕΣ
 3. ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΡΑΣΙΝΩΝ ΤΠΕ
 4. ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΑ ΨΗΦΙΑΚΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ
 5. ΨΗΦΙΑΚΟ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ και ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ
 6. ΣΤΕΛΕΧΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΙΑΚΗΣ ΚΟΥΛΤΟΥΡΑΣ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΧΡΟΝΟΥ (TIME MANAGEMENT)
3. Πιστοποίηση από διαπιστευμένους φορείς πιστοποίησης.
Δικαίωμα συμμετοχής στη Δράση έχουν άτομα με τις παρακάτω προϋποθέσεις:
Δικαίωμα συμμετοχής στη Δράση έχουν εργαζόμενοι όλων των ειδικοτήτων, όλων των τύπων επιχειρήσεων και όλων των κλάδων παραγωγής, οι οποίοι πληρούν τις κάτωθι γενικές προϋποθέσεις:

 

 1. Να είναι εργαζόμενοι σε επιχείρηση του Ιδιωτικού Τομέα της Οικονομίας που εδρεύει ή έχει υποκατάστημα στην περιοχή παρέμβασης (όπως αναφέρεται αναλυτικά παρακάτω) με σχέση εξαρτημένης εργασίας (πλήρους ή μερικής απασχόλησης, ορισμένου ή αορίστου χρόνου) ή είναι εργαζόμενοι σε επιχείρηση του Ιδιωτικού Τομέα της Οικονομίας και μένουν μόνιμα στην περιοχή παρέμβασης
 2. Να απασχολούνται ως μισθωτοί του ιδιωτικού τομέα.
 3. Να είναι απόφοιτοι τουλάχιστον Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης
 4. Να είναι από 18 έως 64 ετών
 5. Να μην είναι παράλληλα ενταγμένοι σε άλλο επιδοτούμενο πρόγραμμα κατάρτισης.
Περιοχή Παρέμβασης
 • Από τον Δήμο Βόλβης : το σύνολο της περιοχής.
 • Από τον Δήμο Λαγκαδά : το σύνολο της περιοχής.
 • Από τον Δήμο Ωραιοκάστρου : το σύνολο τη περιοχής πλην την εντός σχεδίου περιοχή της Δημοτικής Κοινότητας Ωραιοκάστρου.
 • Από τον Δήμο Δέλτα : την περιοχή των Δημοτικών Κοινοτήτων Σίνδου, Καλοχωρίου και Ν. Μαγνησίας, πλην την εντός σχεδίου περιοχή της Δημοτικής Κοινότητας Διαβατών.
 • Από τον Δήμο Πυλαίας – Χορτιάτη : την περιοχή των Δημοτικών Κοινοτήτων Χορτιάτη και Ασβεστοχωρίου, πλην την εντός σχεδίου περιοχή της Δημοτικής Κοινότητας Φιλύρου και την εντός σχεδίου περιοχή της Τοπικής Κοινότητας Εξοχής.
 • Από τον Δήμο Θέρμης : την περιοχή των Δημοτικών Κοινοτήτων Βασιλικών, Αγίας Παρασκευής και Ταγαράδων και των Τοπικών Κοινοτήτων, Αγ. Αντωνίου, Λιβαδίου, Περιστεράς, Σουρωτής και κάτω Σχολαρίου.
 • Από τον Δήμο Θερμαϊκού : την περιοχή των Δημοτικών Κοινοτήτων Επανομής και Νέας Μηχανιώνας και των Τοπικών Κοινοτήτων Αγγελοχωρίου, Κερασιάς και Μεσημερίου.
Οι ωφελούμενοι θα λάβουν εκπαιδευτικό επίδομα για κάθε ώρα κατάρτισης, το οποίο ανέρχεται στο ποσό των πέντε ευρώ (5 €/ώρα), συμπεριλαμβανομένων των ασφαλιστικών εισφορών και λοιπών κρατήσεων.

ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ: Από 5/5/2023 έως και 26/5/2023 (15.00)

 • Η διαδικασία υποβολής των αιτήσεων συμμετοχής γίνεται ηλεκτρονικά, μέσω του Πληροφοριακού Συστήματος Διαχείρισης Αιτήσεων των υποψηφίων ωφελούμενων από την ιστοσελίδα της ΑΝΕΘ www.aneth.gr, από 5/5/2023 έως και 26/5/2023 (ώρα 15.00)
 • Η κατάθεση του φυσικού φακέλου/δικαιολογητικών γίνεται μετά την ηλεκτρονική υποβολή της αίτησης, στα γραφεία της ΑΝΕΘ και έως 26/5/2023 (όσο διαρκεί η Ηλεκτρονική Διαδικασία).
Η διαδικασία υποβολής των αιτήσεων συμμετοχής γίνεται ηλεκτρονικά, μέσω του Πληροφοριακού Συστήματος Διαχείρισης Αιτήσεων των υποψηφίων ωφελούμενων εδώ.
      Ηλεκτρονική Υποβολή Αίτησης      
Για να δείτε την παρούσα Αναλυτική Πρόσκληση πατήστε  Προκήρυξη
Για διευκρινίσεις μπορείτε να επικοινωνείτε τηλεφωνικά: 2310801060 & 2310801070
Η Πράξη συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο – ΕΚΤ) και από εθνικούς πόρους μέσω του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ).
http://www.aneth.gr/_vEKT/ekt_c1b_f7.php

ΝΕΑ - ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ