Τετάρτη 7-06-23
ΆρθραΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ 2013Ανακοίνωση Ματαίωσης Διεθνή Δημόσιου Ανοικτού Διαγωνισμού, με αριθμό διακήρυξης 257/20.046/2013 “Αποκομιδή απορριμμάτων...

Ανακοίνωση Ματαίωσης Διεθνή Δημόσιου Ανοικτού Διαγωνισμού, με αριθμό διακήρυξης 257/20.046/2013 “Αποκομιδή απορριμμάτων και καθαρισμός κοινοχρήστων χώρων των Δημοτικών – Τοπικών κοινοτήτων του Δήμου Θερμαϊκού” Ο Δήμος Θερμαϊκού σε εφαρμογή της υπ΄αρ. 238/2013 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής ανακοινώνει τη ματαίωση του διεθνή δημόσιου ανοικτού διαγωνισμού που αφορά στην παροχή υπηρεσιών “Αποκομιδή απορριμμάτων και καθαρισμός κοινοχρήστων χώρων των Δημοτικών – Τοπικών κοινοτήτων του Δήμου Θερμαϊκού”, με αριθμό διακήρυξης 257/20.046/2013, ο οποίος επρόκειτο να διεξαχθεί στις 13/08/2013, ήμερα Τρίτη και ώρα 11:00 π.μ.-12:00 π.μ. (ΦΕΚ436/ΤΔΔΣ/12-7-2013). Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί βάσει της άνω αναφερόμενης απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής, σε νέα ημερομηνία που θα καθοριστεί σχετικά και θα ανακοινωθεί σύμφωνα με τους προβλεπόμενους κανόνες δημοσιότητας.

ΝΕΑ - ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ