Σάββατο 30-09-23
ΆρθραΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ 2018Ανοικτός διεθνής ηλεκτρονικός διαγωνισμός προμηθείας υγρών καύσιμων και λιπαντικών του Δήμου Θερμαϊκού...

Ανοικτός διεθνής ηλεκτρονικός διαγωνισμός προμηθείας υγρών καύσιμων και λιπαντικών του Δήμου Θερμαϊκού και των νομικών του πρόσωπων για δυο (2) έτη

ΝΕΑ - ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ