Σάββατο 18-05-24
ΆρθραΣυνεδριάσεις Δ.Σ. 2020Συνεδρίαση 21ου Δ.Σ. 28/12/2020

Συνεδρίαση 21ου Δ.Σ. 28/12/2020

 1. ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ 21ου ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΘΕΡΜΑΙΚΟΥ
 2. Πρόσκληση 21ου Δ.Σ. 28.12.2020
 3. ΘΕΜΑ 1ο 456-2020 7η ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ
 4. ΘΕΜΑ 2ο 466-2020 OΡΙΣΜΟΣ ΔΙΚΗΓΟΡΟΥ ΒΟΥΤΣΑ
 5. ΘΕΜΑ 3ο ΕΙΣΗΓΗΣΗ_ΔΣ
 6. ΘΕΜΑ 3ο Σχέδιο Συμβασης escrow 2019_ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟ
 7. ΘΕΜΑ 4ο 92.ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΛΩΝ ΣΤΟ ΔΣ ΤΗΣ ΔΗΚΕΘ
 8. ΘΕΜΑ 4ο ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΛΟΥΣ Δ.Σ. ΔΗΚΕΘ ΓΚΑΟΥΣΙ ΤΕΡΕΖΑ – Αντιγραφή
 9. ΘΕΜΑ 4ο ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΛΟΥΣ Δ.Σ. ΔΗΚΕΘ118
 10. ΘΕΜΑ 5ο ATT00007
 11. ΘΕΜΑ 5ο ATT00010
 12. ΘΕΜΑ 5ο ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΔΕΥΑΘ
 13. ΘΕΜΑ 6ο ΣΥΝ 18 ΑΠΟΦ 48 6ΒΜΛΟΚ9Π-ΒΧΠ
 14. ΘΕΜΑ 6ο ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΔΗΚΕΘ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗΣ ΠΡΟΕΔΡΟΥ 328
 15. ΘΕΜΑ 7ο ΕΙΣΗΓΗΣΗ_ΔΣ_ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ_ΔΕΥΑΘ
 16. ΘΕΜΑ 8o
 17. ΘΕΜΑ 8ο ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΑΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ
 18. ΘΕΜΑ 9ο ΕΙΣ ΔΣ ΣΥΓΚΡ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗΣ 2021472
 19. ΘΕΜΑ 10ο 4H ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΓΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΕΤΟΥΣ 2021 ADA_AE_5000901_4.0(1)
 20. ΘΕΜΑ 10ο Εισήγηση για τροποποίηση Πράξης 2021
 21. ΘΕΜΑ 10ο ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΔΣ αποδοχη 4ης τροποποίησης πράξης 5ου ΜΟΝΟ ΓΙΑΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ 2021
 22. ΘΕΜΑ 11ο ΕΙΣ ΔΣ ΟΡΙΣΜΟΥ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ

ΝΕΑ - ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ