Τα νέα της πόλης


 
 
 

 

Εισηγητική έκθεση Β΄ Τριμήνου  2014 για την εκτέλεση του προϋπολογισμού.

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 2013 ΑΝΑ ΤΡΙΜΗΝΟ ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΤΟ ΚΕΝΤΡΟ ΥΓΕΙΑΣ Ν. ΜΗΧΑΝΙΩΝΑΣ


Ενημέρωση κατοίκων του Δήμου Θερμαϊκού για τις άδειες χρήσης κοινόχρηστου χώρου για είσοδο - έξοδο από ιδιωτικούς χώρους στάθμευσης

Μελέτη για την προσθήκη μεταλλικού στεγάστρου σε υφιστάμενο κτίριο του Διαπολιτισμικού Σχολείου Ν. Επιβατών

 

Τα νέα του δήμου

 Ραδιοφωνικές εκπομπές
για θέματα που αφορούν
τους μετανάστες
Πολιτιστική Ατζέντα 
του Δήμου Θερμαϊκού

 

Πρόσκληση ενδιαφέροντος για τα Κέντρα Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών
 Δήμου Θερμαϊκού

 

  ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ

 

  

Τουριστικά - Πολιτιστικά νέα