ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΒΟΗΘΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ

ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑ ΤΩΝ

ΠΡΟΣΦΥΓΩΝ ΣΤΗΝ ΧΩΡΑΣ ΜΑΣ

 

 

  

 

 

 


 

 

 

 
Τα νέα της πόλης

Εισηγητική έκθεση Β΄ Τριμήνου  2014 για την εκτέλεση του προϋπολογισμού.

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 2013 ΑΝΑ ΤΡΙΜΗΝΟ 

Παράταση προθεσμίας υποβολής των προτάσεων για την επιλογή δηλωτικού σήματος του Δήμου Θερμαϊκού

 Ενημέρωση κατοίκων του Δήμου Θερμαϊκού για τις άδειες χρήσης κοινόχρηστου χώρου για είσοδο - έξοδο από ιδιωτικούς χώρους στάθμευσης

Μελέτη για την προσθήκη μεταλλικού στεγάστρου σε υφιστάμενο κτίριο του Διαπολιτισμικού Σχολείου Ν. Επιβατών  

Τα νέα του δήμου
 

 

 

 


 

ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΟΣ
ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟΣ
ΣΤΑΘΜΟΣ
 
  

 

 

Τουριστικά - Πολιτιστικά νέα