Καταπολέμηση Κουνουπιών

 

 
Τα νέα της πόλης

Τμήμα Κοινωνικής Προστασίας Παιδείας & Πολιτισμού


ΕΚΣΤΡΑΤΕΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΤΟΥ ΚΟΙΝΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΡΘΗ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ ΑΛΚΟΟΛ


ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΝΣΤΑΣΕΩΝ ΤΟΥ ΕΠΙΣΙΤΙΣΤΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΤΕΒΑΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2014ΕΓΚΡΙΣΗ Α' ΤΡΙΜΗΝΟΥ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΥ


ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟΔΩΝ - ΕΞΟΔΩΝ
ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2016

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ
ΕΣΟΔΩΝ - ΕΞΟΔΩΝ
ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2015

 

ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΤΟ ΚΕΝΤΡΟ ΥΓΕΙΑΣ Ν. ΜΗΧΑΝΙΩΝΑΣ

 Εισηγητική έκθεση Β΄ Τριμήνου  2014 για την εκτέλεση του προϋπολογισμού.

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 2013 ΑΝΑ ΤΡΙΜΗΝΟ 

Τα νέα του δήμουΤουριστικά - Πολιτιστικά νέα