Σύνδεσμος Προστασίας & Περιβάλλοντος
Αδέσποτων Ζώων
Ανατολικής Θεσσαλονίκης
(ΣΥ.Π.&Π.Α.Ζ.Α.Θ)


 

 

 


  

 

 

 

Ένα ταξίδι γνωριμίας

στον

Δήμο Θερμαϊκού

 


Τουριστική ανάπτυξη

& προβολή στον

Δήμο Θερμαϊκού

 


Τα νέα της πόλης
ΕΚΣΤΡΑΤΕΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΤΟΥ ΚΟΙΝΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΡΘΗ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ ΑΛΚΟΟΛ
18-10-2016 ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΠΙΝΑΚΩΝ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ & ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ ΣΟΧ 2/2016 ΤΗΣ ΔΗΚΕΘ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΜΕΡΙΚΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ, ΓΙΑ ΤΗ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ "ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ & ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΖΩΗΣ".

27-09-2016 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΥΠ΄ΑΡΙΘ.ΣΟΧ 2/2016 ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΔΡΑΣΗΣ "ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΖΩΗΣ" ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ.ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2014ΕΓΚΡΙΣΗ Α' ΤΡΙΜΗΝΟΥ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΥ

Τα νέα του δήμου

 
Τουριστικά - Πολιτιστικά νέα