ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΓΡΑΦΕΙΟΥ

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ

ΣΤΗ ΝΕΑ ΜΗΧΑΝΙΩΝΑ

 


   
Τα νέα της πόλης

ΠΡΟΛΗΨΗ & ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ
ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ

 


ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΟΧ 1/2014 ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΘΕΡΜΑΪΚΟΥ

ΑΝΟΙΧΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ 


ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Α΄ ΕΝΟΤΗΤΑΣ:
ΥΓΕΙΑ, ΑΣΚΗΣΗ & ΔΙΑΤΡΟΦΗ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Α΄ ΕΝΟΤΗΤΑΣ: ΑΓΡΟΤΟΔΙΑΤΡΟΦΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ: Ποιότητα & Υγιεινή

 

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη δημιουργία ζωνών ελεύθερης πρόσβασης στο διαδίκτυο από τους πολίτες, δωρεάν για το Δήμο

~~~

Συγκρότηση Δημοτικής Επιτροπής Διαβούλευσης Δήμου Θερμαϊκού

Παράταση προθεσμίας υποβολής αιτήσεων για τη συμμετοχή στη Δημοτική Επιτροπής Διαβούλευσης
 

~~~
 
Ομάδα Εθελοντών
Δήμου Θερμαϊκού
 

Τα νέα του δήμου

 

 

 

  ΔΗ.Π.Π.Α.Κ.Υ.Θ. - ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ

 

 


ΤΜΗΜΑ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ -
ΔΗ.Π.Π.Α.Κ.Υ.Θ.
 

 

Τουριστικά - Πολιτιστικά νέα

 

Γ’ ΚΠΣ Ε.Π. ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ, ΜΕΤΡΟ 2.2. – ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ, “Πληροφοριακό Σύστημα Εξυπηρέτησης Πολιτών Δήμου Θερμαϊκού (e-thermaikos)”, ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ 75% ΑΠΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ 25% ΑΠΟ ΕΘΝΙΚΟΥΣ ΠΟΡΟΥΣ