Πρόληψη

των επιπτώσεων

από την

εμφάνιση

υψηλών

θερμοκρασιών

και καύσωνα
 

  

 

 

 


 

 

 

Τα νέα της πόλης


 

Εισηγητική έκθεση Β΄ Τριμήνου  2014 για την εκτέλεση του προϋπολογισμού.

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 2013 ΑΝΑ ΤΡΙΜΗΝΟ ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΤΟ ΚΕΝΤΡΟ ΥΓΕΙΑΣ Ν. ΜΗΧΑΝΙΩΝΑΣ


 Ενημέρωση κατοίκων του Δήμου Θερμαϊκού για τις άδειες χρήσης κοινόχρηστου χώρου για είσοδο - έξοδο από ιδιωτικούς χώρους στάθμευσης

Μελέτη για την προσθήκη μεταλλικού στεγάστρου σε υφιστάμενο κτίριο του Διαπολιτισμικού Σχολείου Ν. Επιβατών  

Τα νέα του δήμου 

 

 

 


 

ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΟΣ
ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟΣ
ΣΤΑΘΜΟΣ
 
  

 

Τουριστικά - Πολιτιστικά νέα