Σάββατο 20-04-24
ΆρθραΣυνεδριάσεις Δ.Σ. 2020Συνεδρίαση 18ου Δ.Σ. 23/11/2020

Συνεδρίαση 18ου Δ.Σ. 23/11/2020

1. Πρόσκληση 18ου Δ.Σ. 23.11.2020
2. ΘΕΜΑ 1ο & 2ο
3. ΘΕΜΑ 3ο -416-2020 ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΑ ΤΕΛΗ
4. ΘΕΜΑ 3ο 19566_041120
5. ΘΕΜΑ 3ο 19752_091120_ΔΡΑΣΗ_ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ_ΤΕΛΩΝ
6. ΘΕΜΑ 3ο-181120_ΕΙΣΗΓΗΣΗ_ΔΟΥ_ΕΝΑΛΛ_ΔΤ
7. ΘΕΜΑ 4ο -418-2020 ΤΕΛΗ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ
8. ΘΕΜΑ 4ο 19565_041120_ΑΝΤΙΠΟΛΙΤΕΥΣΗ_ΤΕΛΟΣ_ΚΧ
9. ΘΕΜΑ 4ο ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΔΟΥ ΕΝΑΛΛΑΚ ΤΕΛΗ ΚΧ_2
10. ΘΕΜΑ 5ο – 11-2020 ΤΕΛΗ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΩΝ
11. ΘΕΜΑ 6ο -419-2020 ΤΕΛΗ ΧΡΗΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΠΠΑ
12. ΘΕΜΑ 7ο – 421-2020 ΜΕΙΩΣΗ ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΏΝ ΤΕΛΩΝ ΣΕ ΕΥΠΑΘΕΙΣ
13. ΘΕΜΑ 8ο – 409-2020 6η ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ
14. ΘΕΜΑ 9ο – 397-2020 Γ ΤΡΙΜΗΝΟ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ
15. ΘΕΜΑ 10ο ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΓΙΑ 2η ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΕΧΝΙΚΟΥ 02_11_2020
16. ΘΕΜΑ 11ο ΓΑΛΑΖΙΕΣ ΣΗΜΑΙΕΣ 2021
17. ΘΕΜΑ 12ο ΕΙΣΗΓΗΣΗ Δ.Σ. ΓΙΑ ΕΓΚΡΙΣΗ ΧΡΗΣΙΔΑΝΕΙΟΥ
18. ΘΕΜΑ 12ο ΧΡΗΣΙΔΑΝΕΙΟ
19. ΘΕΜΑ 13ο ATT00004
20. ΘΕΜΑ 13ο ATT00007
21. ΘΕΜΑ 14ο ΑΣΚΟΥΜΕΝΟΣ ΙΕΚ MΠΛΑΤΣΑ ΑΡΤΕΜΙΣΙΑ
22. ΘΕΜΑ 15ο ΑΣΚΟΥΜΕΝΟΣ ΙΕΚ ΚΟΡΩΝΑΚΗ ΕΛΛΗ
23. ΘΕΜΑ 16ο Εισήγηση προς ΔΣ για Επιτρ. Παραλαβής με υπογραφές
24. ΘΕΜΑ 16ο Πρακτικο 9 – Κλήρωση Επιτροπής προσωρινής & οριστικής Παραλαβής
25. ΘΕΜΑ 17ο ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΣΥΓΚ_ΣΗΣ ΕΠΙΤΡ ΟΡΙΣΤ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ 9ου ΝΗΠΙΑΓ 22-10
26. ΘΕΜΑ 18ο ΔΙΕΥΡΗΜΕΝΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
27. ΘΕΜΑ 19ο ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΔΣ 3ης παράτασης μελ 97_2018
28. ΘΕΜΑ 20ο ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΜΕΛ 99-2017
29. ΘΕΜΑ 21ο ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΟΡΙΣΤ ΠΑΡΑΛ (ΜΕΛ 832016)
30. ΘΕΜΑ 22ο 1ος ΑΠΕ ΕΡΓΟΥ 97_2018
31. ΘΕΜΑ 22ο ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΔΣ 1ου ΑΠΕ ΜΕΛ 97_2018
32. ΘΕΜΑ 23ο ΔΙΟΡΘΩΣΗ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΥ ΠΡΟΣΚΥΡΩΣΗΣ ΟΤ20_Ν ΕΠΙΒ_ΠΡ5725
33. ΘΕΜΑ 24ο Λογοτυπο Δήμου
34. Δημοτικό συμβούλιο δήμο Θερμαικού 18o 2020

ΝΕΑ - ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ