Σάββατο 20-04-24
ΆρθραΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣΠαραχώρηση Απλής Χρήσης Αιγιαλού – Παραλίας

Παραχώρηση Απλής Χρήσης Αιγιαλού – Παραλίας

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

«Παραχώρηση Απλής Χρήσης Αιγιαλού – Παραλίας»
Σύμφωνα με την υπ’ αριθ. 38609 ΕΞ 2023 ΚΥΑ (ΦΕΚ 1432/10-03-2023)

Σύμφωνα με την υπ’ αριθ. 38609 ΕΞ 2023 ΚΥΑ (ΦΕΚ 1432/10-03-2023) «Καθορισμός όρων, προϋποθέσεων, τεχνικών θεμάτων, αναγκαίων λεπτομερειών και διαδικασίας για την παραχώρηση απλής χρήσης αιγιαλού, παραλίας, όχθης, παρόχθιας ζώνης, υδάτινου στοιχείου θάλασσας, λιμνοθάλασσας, λίμνης και πλεύσιμου ποταμού»

«Οι Δήμοι είναι υποχρεωμένοι να αναρτούν στην ιστοσελίδα τους τα στοιχεία κάθε παραχώρησης» (άρθρο 10)

Ως εκ τούτου αναρτώνται οι:

Συμβάσεις Παραχώρησης του Δικαιώματος Απλής Χρήσης Αιγιαλού και Παραλίας που συνάφθηκαν από το Δήμο Θερμαϊκού

Συμβάσεις που συνάφθηκαν από την Κτηματική Υπηρεσία Θεσσαλονίκης, Τμήμα Β’ Αιγιαλού και Παραλίας


Συμβάσεις παραχώρησης δικαιώματος απλής χρήσης αιγιαλού και παραλίας, κατόπιν δημοπρασίας

ΝΕΑ - ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ